Sökning: "film stockholms"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden film stockholms.

 1. 1. Istället verka de ofta skadligt och förråande : Kunskapsanspråk gällande behovet av förhandsgranskning av film under tidigt 1900-tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Odhammar; [2021]
  Nyckelord :film censorship; knowledge claim; moral assumption; knowledge legitimacy; youth development; parliamentary motion; film media;

  Sammanfattning : During the beginning of the cinema media era around the turn of 20th century, a debate prevailed in Sweden about the film’s harmful and negative moral impact on children and young people. This study aims to investigate the debaters’ knowledge claims regarding a preview of a publicly shown film and if it is related to their morality. LÄS MER

 2. 2. Characterization of GafChromic EBT-3 film calibration for high-accuracy applications

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Fysikum

  Författare :Tim Melhus; [2021]
  Nyckelord :EBT-3; Gafchromic; Gafchromic EBT-3;

  Sammanfattning : The Eu-XFEL, a 3.4 km long free electron laser situated in Hamburg, Germany was commissioned in 2017, and has since been at the forefront of cutting edge technologies. LÄS MER

 3. 3. Bränder som aldrig riktigt slocknat : En rumslig undersökning huruvida brandsläckningsinsatser (2001–2015) kan kopplas till förhöjda halter PFAS i ytvatten, fisk och sediment i Stockholm, Solna och Sundbybergs kommuner

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för miljövetenskap

  Författare :Niclas Nyholm; [2021]
  Nyckelord :AFFF; PFOS; Brandsläckningsinsatser; Brandövningsplatser;

  Sammanfattning : Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är ett paraplybegrepp för tusentals kemikalier som delar starka kol-fluorbindningar (C-F bindningar). C-F bindningen gör ämnena mycket persistenta och har påvisat skadliga effekter hos både människor och miljö. LÄS MER

 4. 4. Den öppna tomheten

  L3-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Sofia Rönnegård; [2021]
  Nyckelord :Teater; Skådespelare; Praktisk kunskap; Konst; Tomhet; Öppenhet; Ovisshet; Tvivel; Upplösning; Mellanrum; Dialog;

  Sammanfattning : Som ung skådespelare var jag märkligt orustad inför mötet med de oundvikliga tomma mellanrum av ovisshet som väntade mig mellan uppdrag i mitt yrkesliv som frilansande skådespelare. Vem är jag när jag inte står på scenen? Som skådespelare behöver jag andra för att utöva mitt yrke, så när jag är ensam – vad är jag då? Hur handskas man med den här sidan av yrket och väl i arbete – hur handskas jag med den ovisshet och osäkerhet som är en förutsättning för konsten och kanske också för livet?  Genom att sätta ord på en praktisk erfarenhet av att arbeta som frilansande skådespelare och på det konkreta sceniska arbetet och genom att spegla denna erfarenhet i filosofisk litteratur lyfter jag den osäkra tomheten som möjlighet – kanske till och med som nödvändighet. LÄS MER

 5. 5. Language Barriers in Eyewitness Testimonies : The Effects of Speaking a Non-native Language on Accuracy and Perceived Confidence

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Karolina Kamra Kregert; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Testifying can be a highly stressful and taxing experience for an eyewitness. When testifying in a non-native language, the native language may interfere with the memory retrieval process. Thus, non-native speaking eyewitnesses face additional difficulties when providing their testimonies. LÄS MER