Sökning: "film studies"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade orden film studies.

 1. 1. Barn skriver också litteratur : Ett sociokulturellt perspektiv på skrivande, litteratur och läsning

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Hilma Olsson; [2020]
  Nyckelord :Children’s writing; children as authors; writing pedagogy; a sociocultural approach to writing; literature and reading; narratology; reader-oriented theory; writing theory; aetonormativity; Barns skrivande; barns litteratur; skrivpedagogik; ett sociokulturellt perspektiv på skrivande; litteratur och läsning; narratologi; läsarorienterad teori; skrivteori; aetonormalitet;

  Sammanfattning : In this essay, I endeavour to broaden the concept of literature by introducing five children’s literary works. Primarily, literary scholars have concentrated their studies on literature written by adults, regarding children as readers rather than writers. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande litteraturundervisning på gymnasiet : Svensklärares resonemang om inkludering och inkluderande litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christer Holm; [2020]
  Nyckelord :Didactic inclusion; including; inclusion as a good environment for all students; inclusion as a good environment for students with disabilities in need of special support; inclusion as a community; inclusion as placement; literature didactics; literature teaching; spatial inclusion; social inclusion; Didaktisk inkludering; inkluderande; inkludering; inkludering som en bra miljö för alla elever; inkludering som en bra miljö för elever med funktionsnedsättningar i behov av särskilt stöd; inkludering som gemenskap; inkludering som placering; litteraturdidaktik; litteraturundervisning; rumslig inkludering; social inkludering;

  Sammanfattning : Litteraturundervisningen i svenska på gymnasiet är ett utmanande område för många svensklärare och inkludering kan upplevas vara svår. Syftet med studien är att undersöka hur några svensklärare i gymnasieskolan resonerar om inkludering i en pedagogisk miljö, samt hur lärarna resonerar angående hur de arbetar inkluderande i litteraturundervisningen, inom svenskämnet. LÄS MER

 3. 3. CGI-användningen i filmerna Jurassic Park och Jurassic World : En fallstudie om användandet av CGI i Universal Pictures filmer Jurassic Park och Jurassic World

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Elin Hörnkvist; [2020]
  Nyckelord :Filmanalys; CGI; Digital Effects; Universal Pictures; Jurassic; Realism;

  Sammanfattning : Filmen Jurassic Park från 1993 är en av det första filmerna i sitt slag som använder sig av CGI för att skapa fotorealistiska datorgenererade varelser. Därefter har en serie av Jurassic filmer skapats genom åren. LÄS MER

 4. 4. "Man kunde höra något nytt och börja tänka annorlunda" : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av de fyra mest frekventa metoder som används i etikundervisningen för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Holmgren; [2020]
  Nyckelord :ethics; reflect; reason; religion; pupils; etik; reflektera; resonera; religionskunskap; elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra elevers upplevelser av de enligt samtida forskning fyra mest frekventa metoderna som används i undervisningen om etik inom religionskunskap i årskurs 4–6. Metoderna syftar till att utveckla elevernas reflektion- och resonemangsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Translating History of Fashion on Screen : A study of Piero Tosi’s costumes in Senso and their power of divulgation as historiophoty

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Modevetenskap

  Författare :Flora Ferrara; [2020]
  Nyckelord :History of fashion; costume; film; adaptation; historiophoty; Piero Tosi; historical accuracy; 1860s; literature; intersemiotic translation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to demonstrate that historical costumes can be a valid tool to crystallize and disseminate visual knowledge about fashion and dress history. In the specific, this thesis argues that the screen representation of dress and fashion of the 1860s in the adaptation Senso (1954) provides an evocative contextualization of their past use and meaning for modern viewers. LÄS MER