Sökning: "film"

Visar resultat 1 - 5 av 2604 uppsatser innehållade ordet film.

 1. 1. The Changing Importance of Ratings for Sales: Evidence from the Film Industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Bendik Enstad; [2019]
  Nyckelord :ratings; word-of-mouth; social learning; film;

  Sammanfattning : This thesis analyses the influencing effect that ratings have on revenue using a fixed effects framework. A panel data set of up to 2,025 movies running in US and Canadian cinemas with daily frequency is constructed. The period spans from 2010 to 2018. LÄS MER

 2. 2. Filmens underliggande verklighet Förslag på ett nytt teoretiskt sätt att analysera film

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Zurowetz; [2018-11-14]
  Nyckelord :film studies; realism; reality; transrealism;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to introduce a new theory, called transrealism. The transrealistic analysis is about finding the underlying reality of a film. LÄS MER

 3. 3. The Insect Woman – Contextualising Imamura and the Intricacies of Global Cinema Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Noak Snow Gröning; [2018-11-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay represents an attempt to further the understanding of the films by Japanese New Wave director Shohei Imamura through the use of post-colonial theory, and political and cultural contextualisation; it also offers discussion on the inherent issues of discussing non-Western cinema from a Western point-of-view, and how post-colonial theory can be used tentatively by Western writers to prevent the perpetuation of orientalism and the generalisation of non-Western cultures as a single entity simply titled ‘the Other’. This is done through an in-depth exploration of Western film theory’s problematic relationship to Asian cinema, along with disposition and historical contextualisation relevant to Imamura’s films and the Japanese New Wave movement of the 1960s. LÄS MER

 4. 4. MODER(N) MYT - En Jungiansk arketypsanalys av myten om Persefone

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Johanna Smedberg; [2018-08-17]
  Nyckelord :Mytologi; Arketyp; Jung;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa den subjektiva naturen hos Carl Gustav Jungs arketypsteori. Jung använder sig av arketypiska karaktärer som under århundraden överlevt i myter och som även i modern tid har viss relevans för psykoanalysen. LÄS MER

 5. 5. Bright Spots. Animation som kompositionsmetod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johan Weber; [2018-08-01]
  Nyckelord :Kompositionsmetod; Anomation; Lyrik; Musikskapande; Ljud och bild;

  Sammanfattning : Bright Spots är namnet på ett stycke musik, en text och en animerad video som skapats samtidigt, med samma mål och med lika stor påverkarkan på skapandeprocessen. Det är alltså inte en video till en färdig låt eller musik skriven till en film. LÄS MER