Sökning: "film"

Visar resultat 1 - 5 av 3416 uppsatser innehållade ordet film.

 1. 1. Hantverkarens sinnliga erfarenheter - en källa till fördjupad hantverkskunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :John Ingolf; [2021-11-29]
  Nyckelord :Craft science; tacit knowledge; sensory experiences;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot bygghantverk180 hp2021.... LÄS MER

 2. 2. Med örat mot filmen: en studie om hur filmtekniska grepp förmedlas i 29 syntolkade spelfilmer för svenskspråkiga användare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maja Reichenberg; [2021-11-08]
  Nyckelord :Syntolkning; Audiovisuell översättning; Översättningsteknik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att kartlägga hur svenska syntolkar förmedlar de filmtekniska greppen slowmotion, fågelperspektiv, oskärpa, extrem närbild, panorering och övertoning i 29 syntolkade spelfilmer för vuxna användare med syntolkningsspår producerade 2016–2020.För att kategorisera, jämföra och förstå de tekniker som syntolkar använder för att översätta filmtekniska grepp till verbalspråk, har en analysmodell utformats. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärders betydelse för att minska ångest hos barn i samband med barnkirurgisk vård och behandling: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Aronsson Dekinnaird; Mari Axell; [2021-06-28]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; barn; operation; ångest; oro; utbildning;

  Sammanfattning : Då barn ställs inför kirurgiska ingrepp, kan barnet uppleva situationen som främmande ochobehaglig, eftersom det är en miljö som barnet inte valt att hamna i. Detta kan bidra till attbarnet upplevde ångest och oro. LÄS MER

 4. 4. DET MÅSTE INTE HANDLA OM FUNKTIONSHINDER - En kvalitativ innehållsanalys av stereotypa sociala representationer av fysiska funktionshinder i film.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victoria Eidenvall; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionshinder; funktionsnedsättning; stereotyper; förankring objektifiering; gestaltning; film; sociala representationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera stereotypa sociala representationer avfunktionshinder i långfilmer där en fysiskt funktionshindrad karaktär har enhuvudroll.Teori: Stereotypteori; social representationsteoriMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Filmer; The Fundamentals of Caring, Me before You, Soul Surfer, ChristmasEver After. LÄS MER

 5. 5. THE SHINING: A SEPARATION A Fundamental Flaw in Adaptation Studies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nicola Camoglio; [2021-02-16]
  Nyckelord :The Shining; Stanley Kubrick; Stephen King; metafiction;

  Sammanfattning : In recent years, the academic field of adaptation studies has started questioning the fidelityledapproach to adaptation that was long its guiding principle. This essay builds upon thisnovel approach by focusing on the conflictual relationship between Stephen King’s novel TheShining (1977) and the film version (1980) directed by Stanley Kubrick. LÄS MER