Sökning: "film"

Visar resultat 1 - 5 av 3360 uppsatser innehållade ordet film.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärders betydelse för att minska ångest hos barn i samband med barnkirurgisk vård och behandling: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Aronsson Dekinnaird; Mari Axell; [2021-06-28]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; barn; operation; ångest; oro; utbildning;

  Sammanfattning : Då barn ställs inför kirurgiska ingrepp, kan barnet uppleva situationen som främmande ochobehaglig, eftersom det är en miljö som barnet inte valt att hamna i. Detta kan bidra till attbarnet upplevde ångest och oro. LÄS MER

 2. 2. DET MÅSTE INTE HANDLA OM FUNKTIONSHINDER - En kvalitativ innehållsanalys av stereotypa sociala representationer av fysiska funktionshinder i film.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victoria Eidenvall; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionshinder; funktionsnedsättning; stereotyper; förankring objektifiering; gestaltning; film; sociala representationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera stereotypa sociala representationer avfunktionshinder i långfilmer där en fysiskt funktionshindrad karaktär har enhuvudroll.Teori: Stereotypteori; social representationsteoriMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Filmer; The Fundamentals of Caring, Me before You, Soul Surfer, ChristmasEver After. LÄS MER

 3. 3. THE SHINING: A SEPARATION A Fundamental Flaw in Adaptation Studies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nicola Camoglio; [2021-02-16]
  Nyckelord :The Shining; Stanley Kubrick; Stephen King; metafiction;

  Sammanfattning : In recent years, the academic field of adaptation studies has started questioning the fidelityledapproach to adaptation that was long its guiding principle. This essay builds upon thisnovel approach by focusing on the conflictual relationship between Stephen King’s novel TheShining (1977) and the film version (1980) directed by Stanley Kubrick. LÄS MER

 4. 4. MASTER SUPPRESSION TECHNIQUES Linguistic Representation in the Movie Script Erin Brockovich

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Micaela Nilsson; [2021-02-16]
  Nyckelord :linguistics; domination techniques;

  Sammanfattning : Master suppression techniques (MSTs) were defined by Ås in the 1970s (Ås,1992). There are seven MSTs; making invisible, ridiculing, withholding information, doublebinding, heap blame or shame, force or threat of force and objectification. LÄS MER

 5. 5. Effect of image in the time of covid-19 and climate change

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Armand Tamboly; [2021-01-15]
  Nyckelord :Covid-19; Photography;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to discuss and try to understand the role of image it’s effect on forming our way of thinking and ideology, specifically in relation to nature crisis and pandemics. On the other side I’m also willingto bring attention to our our cosuming lifestyle and it’s impact on the climate. LÄS MER