Sökning: "film"

Visar resultat 1 - 5 av 3737 uppsatser innehållade ordet film.

 1. 1. CURSED HORROR FILMS - A film analysis of ‘dangerous’ films within moving media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Iris Landar Lygren; [2023-04-26]
  Nyckelord :Horror; film studies; spectatorship; moral panics;

  Sammanfattning : Within the field of horror films there is a subcategory of films and videos revolving around fictional horror films claimed to be ‘dangerous’ to the public. These works often relate to discussions around moral panics and spectatorship as well as historical viewpoints on the horror genre. LÄS MER

 2. 2. The Woman, the Witch, and the Dancer. A comparative study of the representation of women in Suspiria (1977) and Suspiria (2018)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jakob Olsson; [2023-03-20]
  Nyckelord :Horror; Suspiria; Dario Argento; Luca Guadagnino; Feminism;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis investigates how the representation of women differs between Dario Argento's Suspiria (1977) and Luca Guadagnino's 2018 remake of the film by investigating the protagonist Suzy. Audience reception with focus on the female characters is taken into account in order to relate the films and their reception to the different historical climates of feminism. LÄS MER

 3. 3. Kreativitet som Superkraft. En undersökning kring byggstenarna i min personliga kreativa process när jag skriver text och melodi till musikallåtar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Elvira Norbäck; [2023-02-20]
  Nyckelord :kreativitet; flow; kreativ process; musikal; musikalmaterial; textskrivande; inspiration; flödesskrivning; brainstorming; skapa;

  Sammanfattning : I denna undersökning konkretiserar jag min egna kreativa process när jag skapar låtmaterial till musikal. Syftet med undersökningen är att få syn på vilka steg som är essentiella när jag skapar och vilka tydliga byggstenar som finns i det kreativa arbetet. LÄS MER

 4. 4. Hur kultur formar narrativ : En jämförande studie av sociokulturella värden i västerländskt och österländskt berättande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nora Eriksson; [2023]
  Nyckelord :South Korea; cinema; narrative; sociocultural values; Sydkorea; film; narrativ; sociokulturella värden;

  Sammanfattning : This is a comparative cultural study from a literary perspective, focusing on characterization in Western and Eastern storytelling. By comparing a selection of Korean dramas with Anglo-American TV series and films, I want to examine possible similarities and differences in the character representation, emotional expressions and philosophies of the stories, as well as how these may be grounded in different cultural structures. LÄS MER

 5. 5. Deep Learning Based Sentiment Analysis

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Shashank Kalluri; [2023]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Word Embedding; Deep Learning;

  Sammanfattning : Background: Text data includes things like customer reviews and complaints,tweets from social media platforms. When analyzing text-based data, the SentimentModel is used. Understanding news headlines, blogs, the stock market, politicaldebates, and film reviews some of the areas where sentiment analysis is used. LÄS MER