Sökning: "filmMusik analys"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden filmMusik analys.

 1. 1. Spirits, Bath Houses & Music : A Qualitative Textual Analysis of the Music & Characters in Spirited Away

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Johansson; Malin Wollin Persson; [2022]
  Nyckelord :Film Music; Characters; Spirited Away; Textual analysis; Multimodality; Neoformalism;

  Sammanfattning : This thesis delves into film music and how it can be used to shape and influence the viewer on different levels, as well as how the music in itself portrays a character. A qualitative textual analysis was used in order to get an answer to these questions. LÄS MER

 2. 2. Musik och ljud i virtuellavärldar : En soundscape-analys av tv- och datorspelen Battlefield 1 och It Takes Two

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sam Nydélius Larsson; [2022]
  Nyckelord :datorspel; tv-spel; soundscape; filmfunktioner; musik i spel; ljud i spel; ludomusicology; ljudlandskap; dieges;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks ljudet och musiken i två svenska speltitlar vid namn Battlefield 1 och It Takes Two. Battlefield 1 från år 2016 är ett fps spel medans It Takes Two från år 2021 är ett action-äventyr spel. Det är en nivå från vardera spelsom det fokuseras på. LÄS MER

 3. 3. En värld inom vår egen : En filmanalys av den japanska animerade parallellvärlden i Hayao Miyazakis Spirited Away

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Brinkemar; [2021]
  Nyckelord :filmanalys; Studio Ghibli; Hayao Miyazaki; Spirited Away; animerad film; anime; Japan; Joe Hisaishi; isekai; parallellvärld; berättelse; mise-en-scène; kameraanvändning; klippning; ljud och filmmusik; otillgänglig narration; subjektiv narration; objektiv narration; visuellt berättande;

  Sammanfattning : I denna undersökning vill jag visa att film har ett egenvärde som berättarform separat från skönlitteraturen, där särskilt japansk animerad film är ett område som tidigare marginaliserats inom filmteorin men bör ges ett större akademiskt utrymme. Med hjälp av de fem filmanalytiska aspekterna berättelse, mise-en-scène, kameraanvändning, klippning, ljud och filmmusik undersöker jag hur regissören Hayao Miyazaki konstruerar den japanska animerade parallellvärlden i filmen Spirited Away samt hur det animerade mediet påverkar filmen. LÄS MER

 4. 4. Huvudkaraktärens musikprofil : Ett analysarbete av musikens narrativa roll i filmen Wall-E

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Adam Borghede; [2021]
  Nyckelord :Filmmusik; musik; funktionell analys; audiovisuell analys; ljudbild; berättarmedel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ge en djupare kunskap om hur musik kanframhäva karaktärers personlighet samt hjälpa som berättarmedel för den narrativavärlden. Detta utfördes genom analysmetoder från teoretiker såsom Johnny Wingstedt,Michel Chion och Valerio Sbravatti. LÄS MER

 5. 5. Den Komponerade Berättelsen : En analys av filmmusikkompositören Devonté Hynes narrativa förmåga i filmen Palo Alto (2013)

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Gustaf Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Filmmusik; filmkomposition; narrativ musik; filmmusikanalys; Palo Alto; Devonté Hynes;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar filmkompositionen av Devonté Hynes i filmen Palo Alto och hur den fungerar i ett narrativt syfte. Filmen ligger i fokus som analysgrund och andra teorier bygger på tidigare litteratur och forskning om ämnet. LÄS MER