Sökning: "filmanalys på representation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden filmanalys på representation.

 1. 1. Den kvinnliga blicken och åtrån i fokus. En kvalitativ studie som belyser hur filmerna Carol och Portrait of a Lady on Fire ses utifrån ”blickens glasögon”.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Isabella Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :den kvinnliga blicken; den manliga blicken; filmanalys; Carol; Portrait of a Lady on Fire; lesbisk; blick; fantasi; åtrå; representation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa representation av lesbisk åtrå i film. Filmerna jag har tittat på är Carol och Portrait of a Lady on Fire, där jag undersökt huruvida begreppen the male gaze och the female gaze visar sig i filmerna. LÄS MER

 2. 2. A STAR IS (RE)BORN : Representation av könsroller i filmserien A Star Is Born

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Evelina Östlund; [2020]
  Nyckelord :A Star Is Born; representation; feministisk filmteori; genusteori; könsroller; normer; kön; genus; kultur; filmanalys; Hollywood.;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en filmanalys och represenationsstudie av de fyra filmatiseringarna av A Star Is Born. Historien i filmserien fångar den helomfattande glamouren och romantiken av showbusiness, spänningen i när någon verkligen tror på dig, lyckan att hyllas som stjärna, fallgroparna när berömmet tar slut och den komplexa manliga och kvinnliga dynamiken i processen. LÄS MER

 3. 3. “Having a vagina doesn’t stop me from believing that my balls are bigger than yours” : en kvalitativ studie om kvinnorna i TV-serien Suits

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Sundström; Johanna Kaisäter; [2020]
  Nyckelord :Female representation; Television series; Stereotypes; Gender; Feminism; Kvinnlig representation; Tv-serie; Stereotyper; Genus; Feminism;

  Sammanfattning : Historically, women have been given significantly less space than men on the TV screen andtheir roles have often been secondary to men's. The woman's role has often been a passive supporting role alongside the man's main role that drives the action forward (Greene, 2010, ss.1066–1071). LÄS MER

 4. 4. Manligt och kvinnligt på Upper East Side : En kvalitativ studie av tv serien Gossip Girl ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Felicia Palm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är en filmanalys av tv serien Gossip Girl som ämnar att bidra till en förståelse kring konstruktionen av de kvinnliga och manliga rollerna. I studien analyseras samtida medierepresentationer med hjälp av teoretiska begrepp som femininitet och maskulinitet, media och representation, genus, stereotyper och identitet. LÄS MER

 5. 5. Blandningen i vitögat - Representationen av vithet och svenskhet i filmtrilogin Snabba cash

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sarah Hirani; [2016]
  Nyckelord :representation; vithet; svenskhet; rasism; filmanalys; diskursanalys; kulturstudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den svenskproducerade filmtrilogin Snabba cash utkom under åren 2010-2013 och fick stor spridning. Handlingen utspelas huvudsakligen i Stockholm och tar avstamp i karaktärernas jakt på pengar genom kriminalitet. LÄS MER