Sökning: "filmanalys psykologi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden filmanalys psykologi.

 1. 1.  Patriarkal populärkultur? : En radikalfeministisk filmgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Myra Telilä; Malin Söderlindh; [2010]
  Nyckelord :gender power structure; patriarchy; popular culture; radical feminism; film analysis; könsmaktordning; patriarkat; populärkultur; radikalfeminism; filmanalys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att granska populärkultur för att undersöka om könsmakt-ordningen återspeglas inom den kulturgenren eller ej. Frågeställningen var: Präglas populär-kulturens innehåll och uttryck av könsmaktordningens ojämställda förhållanden? Om så är fallet, på vilka sätt? I uppsatsen avgränsades populärkultur till att gälla amerikanska filmer under år 2009. LÄS MER

 2. 2. Frodo skulle inte ha kommit långt utan Sam : Att identifiera arketyper i Sagan om Konungens Återkomst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Kristina Wahlström; [2010]
  Nyckelord :Jungiansk psykologi; C.G. Jung; arketyper; J.R.R. Tolkien; filmanalys; symbolik;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör hur C. G. Jungs arketypteori används i tolkandet av filmen Sagan om Konungens Återkomst. Valda scener analyseras där arketyper identifieras och deras roller förklaras. LÄS MER

 3. 3. Biskopens skugga : en studie av biskopens skugga i Ingmar Bergmans film Fanny & Alexander

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Åsa fe Kockum; [2010]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; arketyp; skuggan; filmanalys; Fanny Alexander; Ingmar Bergman;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en kvalitativ studie med hjälp av jungiansk psykologi som fokuserar på Ingmar Bergmans film Fanny & Alexander. Syftet är att studera biskopens skugga. Filmen handlar om familjen Ekdahl som domineras av en rik och begåvad änka, Helena, samt hennes tre söner. LÄS MER