Sökning: "filmanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet filmanalys.

 1. 1. Ska jag ta portföljen med mig? En visuell analys av budskapet i Roy Anderssons reklamfilm "Flygplanet"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viktor Esbjörnsson; [2020]
  Nyckelord :Visuell analys; Tablå; Film; Form; Narrativ; Roy Andersson; Reklam;

  Sammanfattning : Meningen med arbetet har varit att undersöka hur Roy Andersson använder sig av tablå, narrativ och form för att förmedla budskapet i reklamfilmen Flygplanet. Detta har undersökts genom frågeställningarna: ”Hur använder Roy Andersson sig av tablå, narrativ och form för att visualisera budskapet ”Nu kan alla teckna fallskärmsavtal” i reklamfilmen Flygplanet?” och ”Hur kan den då rådande historiska och sociala kontexten påverka förståelsen av reklamfilmen Flygplanet?”. LÄS MER

 2. 2. Hederskultur på film : En kvalitativ filmanalys om allmänhetens bild av hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Jacobsen; [2020]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; filmanalys; problematisering; WPR;

  Sammanfattning : Diskussionen kring hedersproblematiken kom inte igång förrän den fanns mitt bland oss, och tre hedersmord har kommit att utmärka starten för det sociala arbetet i Sverige med hederskulturer. Det är ett internationellt fenomen, men även nationellt definieras det så pass olika att det finns svårigheter i utformandet av konkreta handlingsstrategier. LÄS MER

 3. 3. CGI-användningen i filmerna Jurassic Park och Jurassic World : En fallstudie om användandet av CGI i Universal Pictures filmer Jurassic Park och Jurassic World

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Elin Hörnkvist; [2020]
  Nyckelord :Filmanalys; CGI; Digital Effects; Universal Pictures; Jurassic; Realism;

  Sammanfattning : Filmen Jurassic Park från 1993 är en av det första filmerna i sitt slag som använder sig av CGI för att skapa fotorealistiska datorgenererade varelser. Därefter har en serie av Jurassic filmer skapats genom åren. LÄS MER

 4. 4. Toxic masculinity i tv-serien Euphoria – Hur framställs toxic masculinity utifrån visualisering genom genusstyrd makt, kamera och icke-verbal kommunikation i tv-serien Euphoria?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sonja Hirvinen; [2020]
  Nyckelord :toxic masculinity; icke-verbal kommunikation; visuell kommunikation; genusstryd makt;

  Sammanfattning : Temat för uppsatsen är toxic masculinity. Problemområdet är visualisering och uppfattning om toxic masculinity i film. Syftet med uppsatsen är att studera genusstyrd makt, kamerans roll och icke-verbal kommunikation från en karaktär präglad av toxic masculinity i tv-serien Euphoria. LÄS MER

 5. 5. Ett Fönster Till 80-talet – En visuell analys av nostalgi i serien Sex Education

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hedvig Jahre; [2020]
  Nyckelord :nostalgi; anakronism; tonårsgenre; highschoolfilm; 80-tal; visuell analys; filmteori; mise-en-scene; nostalgia; anachronism; teen genre; high school movie; 80s; visual analysis; film theory;

  Sammanfattning : Vår samtid genomgår stora förändring i allt från digitalisering till klimatpåverkan och ett resultat av detta är vår längtan efter att få uppleva och ta del av innehåll som påminner oss om en svunnen tid. Nostalgiska inslag finns i många delar av vårt samhälle och denna uppsats undersöker hur ett tidigare decennium representeras i en samtida medieprodukt och bidrar till en nostalgisk upplevelse. LÄS MER