Sökning: "filmanalys"

Visar resultat 11 - 15 av 97 uppsatser innehållade ordet filmanalys.

 1. 11. Genusljudläggning i reklamfilm : En semiotisk filmanalys om hur genus används inom ljudoch bild

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Helena Malmborg; Sofia Lennerbert; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; bildanalys; ljudanalys; genus; reklamfilm; ljudberättande; aktiv; passiv.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen genomförs en semiotisk filmanalys av ljud och bild i Dove och Axe’s reklamfilmer med en ingång på genus i ljudläggning. Syftet i denna uppsats är att undersöka hur ljudläggningen samspelar med bilden för att producera genus i reklamfilm. LÄS MER

 2. 12. Narcos och Eurocentrism : en postkolonial filmanalys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kevin Eberhardsson Karlsson; Emilia Hellman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om Netflixserien Narcos (Chris Brancato, m.fl. 2015–. USA) och fokus ligger på de ideologiska teman som går att identifiera. LÄS MER

 3. 13. Klippningens roll som Storytelling i Reklamfilm : En jämförande filmanalys av hur berättande förstärks avklippning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Jesper Svensson; [2018]
  Nyckelord :Storytelling; filmklippning; klippmetoder; gestaltningsformer; montage; kontinuitet; kollision.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan reklamfilmers berättande och klippning. Hur använder man sig av olika klippmetoder i svensk reklamfilm idag och hur förs berättelsen framåt. Metoden för uppsatsen är en jämförande filmanalys. Fokusen kommer att ligga på sekvenser från tre olika svenska reklamfilmer. LÄS MER

 4. 14. Ljussättning i film : Hur man kan forma bilden genom ljuset

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Jonathan Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Film; ljussättning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redovisa vad den tidigare forskningen har kommit fram till gällande hur man kontrollerar ljuset i film, samt att undersöka hur man gör detta i tre olika stillbilder från tre olika filmer. Metoden är en litteraturstudie och filmanalys. LÄS MER

 5. 15. Pak Ch'an-Uk's Oldboy: A Film About Futile Violence and Revenge

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för koreanska

  Författare :Gabriel Nielsen Soldati; [2018]
  Nyckelord :Pak Ch an-uk; Korean film; film analysis; Oldboy; revenge; violence; greed; Pak Ch an-uk; koreansk film; filmanalys; Oldboy; hämnd; våld; girighet;

  Sammanfattning : Pak Ch’an-uk is one of the most popular directors in Korea and his films have been successful both domestically and internationally. His films are known to contain a large amount of violence and other sensitive subjects, which has raised a lot of discussion and criticism. Pak Ch’an-uk’s most well-known film, Oldboy, is no exception. LÄS MER