Sökning: "filmanalys"

Visar resultat 16 - 20 av 97 uppsatser innehållade ordet filmanalys.

 1. 16. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mathilda Ruther; [2017]
  Nyckelord :Mytologi; grekisk mytologi; filmanalys; film; populärkultur.;

  Sammanfattning : Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. LÄS MER

 2. 17. Politisk kommunikation genom film : En studie kring hur den realpolitiska agendan speglas i den moderna spelfilmen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Staffan Enting; [2017]
  Nyckelord :Political Communication; Film Studies; Politics and Film; Conception; Villains; Propaganda; Media Politics; Media Culture; Film Analysis; Action movies; Box Office; Politisk kommunikation; filmvetenskap; politik och film; gestaltning; skurkgestaltning; propaganda; politisering; mediabild; mediakultur; filmanalys; actionfilm; box office.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the correlation between contemporary political agenda and film themes, how and if the antagonists’ behavior is depicted in relation to whom the political opponent was at the time of the making of the film. The literature is concurrent: movies are used to spread norms and political messages. LÄS MER

 3. 18. ”You’ve always sketched me better than I was. But what you draw, I become” : en filmanalys av The Danish Girl med fokus på kön och sexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sara Tapper; [2017]
  Nyckelord :queer; The Danish Girl; Judith Butler; heterosexuella matrisen; performativitet; sexualitet; kön; genus; queerteori; feministisk teori; Mänskliga rättigheter; Human rigths; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa transpersoners utsatthet och att blottlägga de normer om kön och sexualitet som bidrar till att personer som avviker från dessa utsätts för hot, våld och diskriminering. Studieobjekt utgörs av filmen The Danish Girl och de metodologiska verktygen har sin grund i en filmanalys. LÄS MER

 4. 19. Månljus, menstruation och maskulinitet : En analys av kön och varulvsförvandlingar i moderna ungdomsfilmer.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Mimmi Kingdon; [2017]
  Nyckelord :varulv; varulvsförvandling; lykantropi; semiotiksk analys; pubertet; filmanalys; ginger snaps; teen wolf;

  Sammanfattning : In this essay I explore modern mythmaking surrounding werewolves, with focus on what werewolves are made to represent in two modern teen movies, Ginger Snaps and Teen Wolf. Within the themes bodily transitions and the new self the movies are explored mainly through Julia Kristeva’s concept of the abject as understood by Erin Flaherty, Jennie Olofssons and Elizabeth Grosz’s understanding of leakage and Reawyn Connell’s model of hegemonic masculinity. LÄS MER

 5. 20. Där sagor blir verklighet : - En filmanalys utifrån ett genusperspektiv av utvalda verk från Astrid Lindgren

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hirtl; Olivia Dag; [2017]
  Nyckelord :Ideal; norm; stereotype; gender conventions; female; semiotic; representation; Astrid;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyse how three female main characters, of Astrid Lindgrens work,are represented in certain series and movies. The study examines the three main characters from a gender perspective using theories such as representation, stereotyping and “The female voice”. LÄS MER