Sökning: "filmanalys"

Visar resultat 6 - 10 av 97 uppsatser innehållade ordet filmanalys.

 1. 6. I det stereotypa blickfånget : En kvalitativ analys av huvudrollskaraktären Saga Norén i tv-serien Bron, ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Camilla Backhouse; Matilda Kock; [2018]
  Nyckelord :stereotypes; gender; The Bridge; male gaze; semiotic; stereotyper; kön; Bron; den manliga blicken; semiotik;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ filmanalys av den populära tv-serien Bron, med fokus på huvudkaraktären Saga Norén. Studien utgår från teorier kring den manliga och kvinnliga blicken. Uppsatsens syfte är att belysa ämnet kring hur en kvinna förväntas uppträda utifrån de rådande normerna, men också hur hon uppfattas av andra. LÄS MER

 2. 7. Cultural Adaptation of Cancer Campaign Films : A comparison made between beauty commercials; United States ofAmerica and India.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Rahel Anticoli; [2018]
  Nyckelord :cultural adaptation; nationalism; appropriation; campaign films; semiotics; film analysis; connotation; denotation.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att göra en filmanalys av kampanjfilmer om bröstcancer som var skapade av kosmetiska företag i Indien och U.S.A. I uppsatsen undersöks hur semiotiska resurser var påverkade av kulturen och hur kampanjerna har använt kulturell adaption i marknadsföringssyfte. LÄS MER

 3. 8. ”You’re funny because you’re definitely like Carrie, but with, like, some Samantha aspects and Charlotte hair” : En jämförande diskursanalys av Sex and the City och Girls ur ett feministiskt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Julia Sundman; Helin Tarhan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka tv-serierna Sex and the City och Girls ur ett feministiskt perspektiv. Genom en kvalitativ undersökning i form av en diskursanalys samt filmanalys besvarades studiens frågeställningar. LÄS MER

 4. 9. Säkerhet och Hip-hop : En undersökning av målgruppstänkande i Mercedes-Benz reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Jesper Hamberg; Olof Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Reklam; sociosemiotik; semiotiska resurser; målgrupper; Mercedes Benz;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur semiotiska resurser används i reklamfilm för att kommunicera till olika målgrupper. I uppsatsen har två reklamfilmer från Mercedes-Benz med två olika målgrupper analyserats. Metoden som har använts i uppsatsen är en jämförande filmanalys. LÄS MER

 5. 10. "I hate to point out the obvious, but you are in fact a hooker"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Avvikande; Feminism; Normer; Prostitution; Stereotyper; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att göra en analys av två filmer och två dokumentärer för att se hur dessa kan konstruera prostitution som ett socialt problem. Syftet har även varit att analysera och koppla attityder och tolkningar i filmerna till undersökningens teorikapitel om stigmatisering och feminism. LÄS MER