Sökning: "filmatisering av bok"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden filmatisering av bok.

 1. 1. Narnia - Häxan och Lejonet – En adaptionsstudie från bok till film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Anna Rosander; [2020]
  Nyckelord :Karaktärer; miljö; tema; adaption; komparativ metod; Narnia Häxan och Lejonet; fantasy; narrativ analys; filmatisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar C.S. Lewis bok Narnia - Häxan och Lejonet (1950), översatt av Birgitta Hammar (1959 publicerad av bokförlaget Bonnier Carlsen (2016) och Andrew Adamssons film med samma namn (2005). LÄS MER

 2. 2. Divergent: bok vs. film : – Likheter och skillnader mellan de två verken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Divergent; ungdomsroman; Veronica Roth; komparativ analys; undervisning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en komparativ studie, vilken behandlar ungdomsromanen Divergent skriven av Veronica Roth 2011 och dess filmatisering. Syftet med uppsatsen är att belysa skillnader och likheter mellan boken och filmen, med fokus på framställningen av två huvudkaraktärer. LÄS MER

 3. 3. Att adaptera svartsjuka : En komparativ analys av hur subtext påverkats i adaptionen av romanen Dream Story till filmen Eyes Wide Shut

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Yasser Radhi; [2016]
  Nyckelord :adaption; subtext; Eyes Wide shut; Dream Story; Stanley Kubrick; Arthur Schnitzler; komparativ analys;

  Sammanfattning : Subtext är en sanning gömd under ytan, som avslöjar en handling eller ords sanna mening. Hur kan en adaptionsprocess påverka subtexten då en bok tolkas om till film? Syftet med denna uppsats är att applicera en komparativ adaptionsanalys för att svara på frågan kring hur subtexten i en bok påverkas av att adapteras till film. LÄS MER

 4. 4. Olika möjligheter till karaktärsskildring i bok och film? - En studie av Sandor slash Ida

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Marie Wilhelmsson; [2008]
  Nyckelord :karaktärsskildring; mediatyper; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; adaption; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syfte med den här uppsatsen är att jämföra karaktärerna i romanen och filmen Sandor slash Ida för att komma åt vilka möjligheter som finns när det gäller karaktärsskildring i de olika medierna. Frågeställningen är enligt följande: ? Skiljer sig huvudkaraktärerna åt mellan romanen och filmen, och i så fall på vilka sätt? För att kunna svara frågeställningen användes underfrågor för att kunna uppnå syftet med uppsatsen: ? Hur lär vi känna huvudkaraktärerna i romanen respektive filmen när det gäller känslor, humör, deras sociala roll och andras förväntningar på dem? Förhoppningen är att resultatet av uppsatsarbetet också ska bli något som kan användas i rollen som gymnasielärare, i framtida undervisningssituationer, exempelvis för att diskutera filmatisering av romaner eller karaktärsskildringar i romaner och filmer. LÄS MER