Sökning: "filmberättande"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet filmberättande.

 1. 1. Filmproduktion och multimodalt meningsskapande - ett ämnesintegrerat projekt i bild och kemi i grundskolans årskurs 4

  Master-uppsats,

  Författare :Klas Öhling; [2019-03-07]
  Nyckelord :Bilddidaktik; multimodalitet; filmberättande; retorik; semiotik; meningsskapande; estetiska lärprocesser; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Studiens resultat visar att eleverna använder och experimenterar med en mängd filmretoriska berättarresurser för att gestalta sina kemilaborationer. Genom att använda sig av bild, text, ljud, musik, grafiska element ochkroppsspråk i samklang, via den digitala tekniken, synliggörs multimodalt meningsskapande i flera aspekter. LÄS MER

 2. 2. Från ljud till musik : Ett experimenterande med ljud i filmberättande

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Minna Bolin; [2018]
  Nyckelord :Filmmusik; komposition; filmmusikkomposition; master; fältinspelning; field recording; Vi Andra; Stockholms Dramatiska Högskola;

  Sammanfattning : Vad berättar ljud för oss? Olika ljud ger olika konnotationer beroende på vem som lyssnar, vad den har för förkunskaper och erfarenheter. Lyssnandet är i allra högsta grad subjektivt. LÄS MER

 3. 3. Filmmixning i ljudformatet Dolby Atmos : Processer inom produktion av objektbaserade filmmixar

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Ludwig Ronquist; [2018]
  Nyckelord :Object Based Film Mixing Dolby Atmos Immersive Sound; Objektbaserad Filmmixning Dolby Atmos Immersion Ljud;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en fallstudie där filmen Pool, regisserad av Anders Lennberg mixas i bioljudsformatet Dolby Atmos. Syftet är att få fördjupad kunskap om de processer och den potential för immersion och filmberättande som ingår i filmmixning i det objektbaserade ljudformatet Dolby Atmos. LÄS MER