Sökning: "filmen Avatar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden filmen Avatar.

 1. 1. Massive stress or sustainable entertainment – Perceived sensory dimensions to combat stress and to enhance the sustainable city. A case study of Massive Entertainment.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Andreas Johansson; [2018]
  Nyckelord :Perceived sensory dimensions; stress; green roof; nature content; Massive Entertainment; sustainable urban development; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : More and more people around the world are feeling stressed, and the consequences have become a global burden. At the same time, cities are growing both spatially and from within, creating competition for land which sometimes comes at the cost to our access to nature. LÄS MER

 2. 2. Postmodern uppmärksamhet : funderingar kring filmisk estetik och filmåskådandet i en postmodern kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Simon Lindberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas postmodernismens förhållande till filmestetiska och filmåskåderliga företeelser i vår samtid. Vad innebär postmodern film och vilken typ av filmisk estetik är att betrakta som typiskt postmodern och är det rimligt att benämna vår samtida film och dess kultur som tillhörande en postmodern epok? Centrala begrepp och teorier som ställs mot varandra och komparativt studeras är 3D-filmsestetiken och ansamlingsestetiken samt hur de perspektiv som presenteras i den äldre filmteorin, hos André Bazin och Roland Barthes, förhåller sig till vår samtids syn på film, både på ett estetiskt plan och ur ett åskådarperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Sinnesmarknadsföring : En observationsstudie över kundbeteendet på OnOff i Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Nils Browall; Andreas Politis; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi valde att skriva vår C-uppsats om sinnesmarknadsföring och hur detta påverkade kundernas agerande i butiken. Vi såg detta ämne som väldigt intressant och något som låg rätt i tiden. Att sinnesmarknadsföring sedan är ett nytt ämne vilket är hyfsat outforskat gjorde oss ännu mer intresserade inom detta område. LÄS MER

 4. 4. Religiösa Avatarer : Turister i sakraliserade virtuella världar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Marie Snow Feather Martinsson; [2010]
  Nyckelord :avatarer; religion; spel;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Är virtuella världar sakraliserade? Virtuella är sakraliserade i jämförelse med vår sekulariserade värd och jag hade inte förväntat mig ett så stort utbud av religion i onlinespel. I och med min forskning anser jag att Final Fantasy XI och World of Warcraft i största grad är sakraliserade virtuella världar där människor världen över antar rollen som så kallade ”cyberpiligrims” och ge sig ut på ett äventyr för att upptäcka sin identitet och utforska sig själva. LÄS MER