Sökning: "filmfotografi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet filmfotografi.

 1. 1. Mamma och maskinen

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Edvard Stokstad; [2018]
  Nyckelord :Film; fotografi; konst; filmfotografi; filosofi; dokumentärfilm; porträtt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen består av en samling texter som jag skrivit under tiden jag arbetat med filmprojektet ME och relaterar till tankar och idéer som jag känt ett behov av att formulera. Texterna ligger kronologiskt i den ordning de skrevs, över en period på cirka 2 år. LÄS MER

 2. 2. Jag fotograferar för att ta reda på vad jag skulle fotografera om jag fotograferade

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Lukas Eisenhauer; [2017]
  Nyckelord :Fotografi; Bild; Fotografisk bild; Film; Filmfotografi; Fotografisk handling; Identitet; Kreativitet; Närvaro;

  Sammanfattning : Den här texten är ett personligt utforskande kring temana identitet, kreativitet samt närvaro i och genom den fotografiska handlingen. Den har sitt ursprung i anteckningar, samtal, tankefragment, fotografier, minnen, dikter, citat och referenser till personer och tänkare som ägnat tid åt att reflektera över människan, livet, fotografi och bildens betydelse i allt detta. LÄS MER

 3. 3. Filmfotografens roll och arbetssätt inom film

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Ström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under våren 2016 skrevs, producerades och filmades kortfilmen Aro. Resultatet blev en 15 minuter lång atmosfäriskt kortfilmsmokumentär. Målsättningen med projektet var att ge endjupare inblick i hur det är att vara filmfotograf på en mindre produktion och vad en filmfotografs roll är på en inspelning. LÄS MER

 4. 4. Visuella grepp för filmduken : En studie i filmdesign – filmfotografen Hoyte van Hoytemas anslag i tre filmer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Klara Jonsson; [2015]
  Nyckelord :film; mise-en-scène; filmfotografi; filmredigering;

  Sammanfattning : Visual techniques such as mise-en-scène, cinematography and film editing may be used in order to strengthen a story and create the right atmosphere in which the story is told. This study examines film design, with the aim to raise the knowledge and understanding of how motion pictures are designed in order to achieve a strengthened story and the right atmosphere. LÄS MER