Sökning: "filmkaraktärer"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet filmkaraktärer.

 1. 1. Ett ord säger mer än tusen bilder : En konstnärlig undersökning om att skriva text utifrån karaktärer, scener och känslor från en film

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :David Callander; [2020]
  Nyckelord :Musikproduktion; låtskrivning; songwriting; Benjamin Buttons otroliga liv; The Curious Case of Benjamin Button; filmkaraktärer;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur man skulle kunna gå till väga för att skriva låttexter genom att ha en film som inspirationskälla. Jag har skrivit tre låtar baserade på filmen ”The Curious Case of Benjamin Button”. Jag kollade igenom filmen två gånger och valde sedan ut scener och karaktärer att jobba vidare med. LÄS MER

 2. 2. Filmklippning och karaktärsgestaltning : En undersökning kring vad filmklippning gör för gestaltningen av hu-vudkaraktären i filmen Swiss Army Man

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Dennis Andersson; [2018]
  Nyckelord :karaktärsgestaltning; karaktärer; film; filmklippning; klippning; Swiss Army Man; ka-raktärsanalys; Jens Eder;

  Sammanfattning : Hur påverkar klippningen gestaltningen av en karaktär i en film? Syftet med denna uppsats är att undersöka om klippning påverkar gestaltningen av en filmkaraktär och vilka metoder inom filmklippning som kan användas för att uppnå detta. Undersök-ningen sker på huvudkaraktären i filmen Swiss Army Man där tre sekvenser analyse-ras med hjälp av Jens Eders modell för att analysera fiktiva karaktärer. LÄS MER

 3. 3. "We all go a little mad sometimes" : En kvalitativ studie om framställningen av psykopati i film

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Österberg; Johanna Brännmark; [2018]
  Nyckelord :Psykopati; Rättspsykologi; Film; Psykologi; Psykisk störning; PCL-R;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt psykopati som begrepp i populärkulturen och i relation till film. Psykopaten i film framställs som alltifrån en sadistisk våldtäktsman, en charmig gentleman till en våldsam seriemördare. LÄS MER

 4. 4. Naturen som TV-underhållning: En ideologikritisk studie av BBC:s "Planet Earth"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Ulrika Karlsson; [2008]
  Nyckelord :dokumentär; naturfilm; ideologikritik; Planet Earth;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar TV-serien Planet Earth ur ett ideologikritiskt perspektiv. I uppsatsen utgår jag från att även en naturdokumentär som Planet Earth är en subjektiv text vilken präglas av kulturella värderingar och ideologiska intressen. LÄS MER

 5. 5. Engagerande Karaktärer : En studie av Murray Smiths teorier applicerat på film och dataspel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Benjamin Tengzelius; [2006]
  Nyckelord :Computer game; Character; Film; Murray Smith; Dataspel; Karaktärer; Film; Analys; Murray Smith;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om de faktorer som gör att vi engagerar oss för karaktärer i film och huruvida de är de samma för dataspel. Syftet med uppsatsen är att testa en teori av Murray Smith som gäller filmkaraktärer och se om den går att använda även när man tittar på dataspel. LÄS MER