Sökning: "filmljud analys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden filmljud analys.

 1. 1. Att berätta med tystnad : En audiovisuell analys av scener ur serien Big Little Lies

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Jenny Waldemarsson; [2020]
  Nyckelord :Tystnad; ljuddesign; narrativ; filmljud; Chion; subjektivt ljud; Big Little Lies;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur ljuddesign kan användas för att berätta en historia med få ljud eller tystnad. Genom Michel Chions metod Masking, en form av audiovisuell analys, studerades sex olika scener i serien Big Little Lies, som alla behandlar samma händelse, men från olika perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Det osynliga berättandet : Ljudets berättande funktioner i filmen Munich

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Noah Hägglund Johnson; [2019]
  Nyckelord :Munich; Audiovisuell; Ljuddesign; Filmljud; David Sonnenschein; Klas Dykhoff; Michel Chion;

  Sammanfattning : I denna undersökning har en audiovisuell analys genomförts på en filmsekvens ur filmen Munich (2005), för att undersöka hur ljudet påverkar filmens berättande. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för ljuddesign i film men även för att se hur det kan användas som ett berättarverktyg. LÄS MER

 3. 3. Ljudets funktioner i filmen No Country for Old Men : En audiovisuell analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Martin Sundbye; [2019]
  Nyckelord :Filmljud; Chion; masking; audiovisuell; ljud; tystnad; ljuddesign; berättelsefunktioner;

  Sammanfattning : Sundbye, Martin (2019). Ljudets funktioner i filmen No Country for Old men – En audiovisuell analys. Examensuppsats inom Ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna, Akademin för språk och medier, Falun. I denna uppsats undersöktes främst ljudet men också bilden ur en scen från filmen No Country for Old Men. LÄS MER

 4. 4. “Vi håller aldrig på med realism...” : En kvalitativ undersökning om ljudets funktioner för en autentisk filmupplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Henrik Larsson; [2017]
  Nyckelord :Filmljud; Ljudeffekter; Realism; Synkronisering; Klang; Star Wars;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar att ge en djupare förståelse för ljud i film och dess funktioner för en autentisk och realistisk filmupplevelse. Ljudet är sällan något man som åskådare lägger aktivt fokus på under en film med undantaget att man tycker att något inte stämmer. LÄS MER

 5. 5. Ljudets funktioner i filmen 9 : En audiovisuell analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Joakim Lilliemarck; [2011]
  Nyckelord :filmljud; ljuddesign; Michel Chion; audiovisuell; science fiction;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en audiovisuell analys gjorts på de inledande minuterna till filmen 9 med ett stort fokus på ljudet. Syftet med uppsatsen var att beskriva och skapa en ökad förståelse för ljudets funktioner i filmen samt se på hur ljudet påverkade filmupplevelsen. LÄS MER