Sökning: "filmmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet filmmusik.

 1. 1. En värld inom vår egen : En filmanalys av den japanska animerade parallellvärlden i Hayao Miyazakis Spirited Away

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Brinkemar; [2021]
  Nyckelord :filmanalys; Studio Ghibli; Hayao Miyazaki; Spirited Away; animerad film; anime; Japan; Joe Hisaishi; isekai; parallellvärld; berättelse; mise-en-scène; kameraanvändning; klippning; ljud och filmmusik; otillgänglig narration; subjektiv narration; objektiv narration; visuellt berättande;

  Sammanfattning : I denna undersökning vill jag visa att film har ett egenvärde som berättarform separat från skönlitteraturen, där särskilt japansk animerad film är ett område som tidigare marginaliserats inom filmteorin men bör ges ett större akademiskt utrymme. Med hjälp av de fem filmanalytiska aspekterna berättelse, mise-en-scène, kameraanvändning, klippning, ljud och filmmusik undersöker jag hur regissören Hayao Miyazaki konstruerar den japanska animerade parallellvärlden i filmen Spirited Away samt hur det animerade mediet påverkar filmen. LÄS MER

 2. 2. Sångens roll i filmmusik : En undersökning om filmmusik utan film kan gestalta en tydlig berättelse med känsla och budskap.

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Sara Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; komposition; sång; improvisation;

  Sammanfattning : One thing that has inspired me about film music is that it has always managed to easily pull me into a different reality. In this essay I have gone deeper into different methods of convey- ing storytelling through music. I have composed nine songs to four different filmmakers materials. This was performed at KMH the 6th of April. LÄS MER

 3. 3. Musik i film : Hur musik används för att beskriva prinsess-karaktärer i animerade Disney-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristina Gamez; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; Disney-prinsessor; animerad karaktär; feminism; musikundervisning;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan framgår det att undervisningen bör utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Film och media har idag blivit ett av ungdomars största intressen vilket gör att de får sina flesta musikaliska upplevelser från media. LÄS MER

 4. 4. Musiken inifrån : Att väva in det diegetiska i det icke-diegetiska i filmkomposition

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Jakob Lindhagen; [2021]
  Nyckelord :Filmmusik; film; musik; komposition;

  Sammanfattning : Så långt jag kan minnas har jag alltid funnit gränsdragningen mellan ”musik” och ”ljud” väldigt fascinerande. Som verksam filmkompositör kan frågan också komma att bli väldigt konkret, eftersom filmarbete traditionellt sett involverar en ljudavdelning och en musikavdelning som separat arbetar inom varsitt område. LÄS MER

 5. 5. Rädd för död(s)en : Death metal, skräckfilm och det förfärligt sublima

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mats Andersson; [2021]
  Nyckelord :Death Metal; Horror Movies; Sublime Music;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att vidga förståelsen av hur musikgenren death metal samspelar med scener från skräckfilm. För att metodiskt genomföra detta skapades fyra gestaltningar där musikstycken av sagda genre spelas ihop med fyra filmscener. LÄS MER