Sökning: "filmmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet filmmusik.

 1. 1. Musik i film : Hur musik används för att beskriva prinsess-karaktärer i animerade Disney-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristina Gamez; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; Disney-prinsessor; animerad karaktär; feminism; musikundervisning;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan framgår det att undervisningen bör utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Film och media har idag blivit ett av ungdomars största intressen vilket gör att de får sina flesta musikaliska upplevelser från media. LÄS MER

 2. 2. Filmmusikens konventioner – hjälpmedel eller tvångströja? : En kvalitativ intervjustudie med sex filmmusikskompositörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Jonathan Björk; [2020]
  Nyckelord :Filmmusikskompositörer; arbetsprocess; konventioner; musik; film; musikproduktion;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en förståelse för hur filmmusikskompositörer tänker kring och förhåller sig till de berättarkonventioner som finns för hur filmmusik ska utformas i en färdig filmproduktion. Studien bygger på intervjuer med sex filmmusikskompositörer, och visar att konventionerna framför allt fyller en praktisk funktion i kompositörernas arbete. LÄS MER

 3. 3. En musikskapares navigering bland stilar och uttryck : En resa i elektropop, filmmusik och statistikmusik

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Sebastian Bergström; [2020]
  Nyckelord :Film score; electronic music; minimalism; statistics; musification; music design; Statistics Sweden; composition; Filmmusik; elektronisk musik; minimalism; statistik; musification; gestaltning; SCB; komposition;

  Sammanfattning : I det här masterarbetet har jag musik för tre olika musikaliska sammanhang; elektronisk pop i samarbete med kurskollega, kortfilmsmusik i samarbete med filmregissör och musik till statistik i samarbete med SCB. De tre delprojekten rör sig inom olika musikaliska uttryck och har olika instrumentering. LÄS MER

 4. 4. Iöron- och iögonfallande samarbeten mellan Alexandre Desplat och Wes Anderson : En tolkningsanalys av Alexandre Desplats musik i Wes Andersons filmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Gustaf Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Filmmusik; Alexandre Desplat; Wes Anderson;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen fokuserar på kompositören Alexandre Desplats verk i regissören Wes Andersons filmer. Uppsatsen grundar sig i filmmusikens narrativa funktioner och hur dessa står i relation till det visuella. LÄS MER

 5. 5. Konsten att skriva musik till film : Kompositörens arbetssätt & metodik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Eric Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Kompositör; film; filmmusik; samarbete; regissör; verktyg;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur kompositörer går till väga och vilken metodik dekan använda sig av när de skriver musik till film. Med det sagt syftade studien på attundersöka kompositörers arbetssätt, vilka verktyg de kan använda sig av samt hursamarbetet med regissören kan se ut. LÄS MER