Sökning: "filmmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet filmmusik.

 1. 1. Musikalisk återvinning : En studie i att komponera om filmmusik till spelmusik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonas Christensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är undersöka huruvida återanvändning av material från tidigare kompositioner kan resultera i en tonsättning med egen originalitet och verkshöjd. Jag valde att koncentrera mig på att skriva soundtrack-musik till rörlig bild, för att inte riktlinjerna jag förhöll mig till endast skulle vara relaterade till musik. LÄS MER

 2. 2. Empatisk och icke-empatisk filmmusik, tonalitetens adderade värde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :William Endmyhr Larsson; Tomas Nyman; [2019]
  Nyckelord :filmmusik; adderat värde; empatisk; icke-empatisk; tonalitet; sorg;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur olika sorters tonalitet påverkar upplevelsen av filmmusik i en animerad filmscen utifrån begreppen adderat värde, empatisk och icke-empatisk musik. Som teoretisk bakgrund för sambandet mellan det visuella och auditiva ligger de begrepp och definitioner som Chion, Cohen och Davies tagit fram. LÄS MER

 3. 3. Filmmusikens uppmålning av Jack Sparrows personlighet : En analys av filmmusikens berättarfunktioner i filmerna Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl och Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Isak Olars; [2019]
  Nyckelord :Filmmusik; berättarfunktioner; multimodalitet; Zimmer; Badelt; Zanelli;

  Sammanfattning : Denna undersökning utfördes med avsikten att ta reda på hur filmmusiken målar upp karaktären Jack Sparrows personlighet och dolda avsikter, i filmerna Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl och Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge. Undersökningen utgår från Wingstedts analysmodell som använder den multimodalt berättande kontexten som teoretisk ram, för att minska subjektiviteten i analysen. LÄS MER

 4. 4. Från ljud till musik : Ett experimenterande med ljud i filmberättande

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Minna Bolin; [2018]
  Nyckelord :Filmmusik; komposition; filmmusikkomposition; master; fältinspelning; field recording; Vi Andra; Stockholms Dramatiska Högskola;

  Sammanfattning : Vad berättar ljud för oss? Olika ljud ger olika konnotationer beroende på vem som lyssnar, vad den har för förkunskaper och erfarenheter. Lyssnandet är i allra högsta grad subjektivt. LÄS MER

 5. 5. Less is More? : Klassisk kontrapunklt i filmmusik

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Pär Olofsson; [2018]
  Nyckelord :komponering; filmmusik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER