Sökning: "filmografi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet filmografi.

 1. 1. KRAMA filmmateria: En studie i Öyvind Fahlströms filmer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Oskar Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Avantgarde; Experimental film; Happening; Bisociation; Du Gamla Du fria 1972 ; Revolution Now 1968 ; East Village 1968 ; Mao-Hope March 1966 ; Kisses Sweeter than Wine 1966 ; U-BARN 1968 ; Öyvind Fahlström; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras och kartläggs den svenske konstnären Öyvind Fahlströms (1928-1976) arbete med filmmediet; något som inom den samlade Fahlströmforskningen återkommande hamnat i periferin. Genom kontinuerliga närläsningar presenteras och kontextualiseras Fahlströms tentativa och sparsmakade filmografi i sin kronologi och helhet. LÄS MER

 2. 2. Tog gestalt som i en dröm: Jiri Trnkas dockfilmsanimation En midsommarnattdröm

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Peter Wide; [2010]
  Nyckelord :Stop motion film; Sen noci svatojanské; En midsommarnattsdröm; Dockfilmsanimation; Trnka; Jiri; Performing Arts;

  Sammanfattning : Jiri Trnka (1912–1969) född i Plezen (Pilsen) i Mähren. 1959 visades Jiri Trnkas animerade dockfilm En midsommarnattsdröm (Sen noci svatojanské) på filmfestivalen i Cannes. Den hade tagit två år att färdigställa och var en färgfilm gjord i Cinemascopeformat med stereofoniskt ljud. LÄS MER