Sökning: "filmproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet filmproduktion.

 1. 1. Feeling blue? : En multimodal filmanalys av det färgade ljusets berättarfunktioner i filmen Suspiria

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Elina Lundström; [2020]
  Nyckelord :Ljussättning; färgsättning; sociosemiotik; skräckfilm; filmproduktion; giallo; berättarfunktioner; Suspiria;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar den färgade ljussättningens funktion som berättande gestaltningsform, och om dessa berättarfunktioner går att kategorisera på samma sätt som berättarfunktioner för ljud och musik. Metoden är en heuristisk fallstudie där en filmanalys genomförs, och det valda fallet för analys är Dario Argentos film Suspiria från 1977. LÄS MER

 2. 2. Filmproduktion och multimodalt meningsskapande - ett ämnesintegrerat projekt i bild och kemi i grundskolans årskurs 4

  Master-uppsats,

  Författare :Klas Öhling; [2019-03-07]
  Nyckelord :Bilddidaktik; multimodalitet; filmberättande; retorik; semiotik; meningsskapande; estetiska lärprocesser; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Studiens resultat visar att eleverna använder och experimenterar med en mängd filmretoriska berättarresurser för att gestalta sina kemilaborationer. Genom att använda sig av bild, text, ljud, musik, grafiska element ochkroppsspråk i samklang, via den digitala tekniken, synliggörs multimodalt meningsskapande i flera aspekter. LÄS MER

 3. 3. Filmschaffen im DaF-Unterricht : Untersuchung zu lernfördernden und motivierenden Effekteneines Kurzfilmprojekts im zweiten Unterrichtsjahr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Juliane Peetz-Ullman; [2019]
  Nyckelord :German as a foreign language; film production; writing process; motivation; meaningful learning; scaffolding in language teaching; Deutsch als Fremdsprache; Filmproduktion; Schreibprozess; Motivation; Sinnerfüllung; Scaffolding im Sprachunterricht; Andraspråksinlärning; filmproduktion; skrivprocess; värdeskapande lärande; motivation; scaffolding i språkundervisningen;

  Sammanfattning : Despite the fact that the creation of films has a place in language teaching, there haven’t been many studies about the learning outcome of such film production projects so far. In this study, a group of eighth grade pupils at a comprehensive school in Sweden have been creating their own film in German. LÄS MER

 4. 4. A Collaborative Previsualization Tool for Filmmaking in Virtual Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dui Ardal; [2019]
  Nyckelord :Virtual reality VR ; collaborative virtual space; film-production; distributed workspaces; previsualization;

  Sammanfattning : Previsualization is a process within pre-production of filmmaking where filmmakers can visually plan specific scenes with camera works, lighting, character movements, etc. We developed and assess a prototype for previsualization in virtual reality for collaborative purposes where multiple filmmakers can be present in a virtual environment to share a creative work experience, remotely. LÄS MER

 5. 5. Utmärkande drag i Akira Kurosawas filmskapande : Teman, Rörelse och Väder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Paulsson; [2019]
  Nyckelord :Kurosawa; Väder; Natur; Rörelse; Tema; Humanism; Samuraj; Neoformalism;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsens är att belysa Akira Kurosawas unika färdigheter och utmärkande drag som filmskapare, vilket adresseras i tre frågeställningar: Vilka återkommande narrativa teman finns representerade i Kurosawas filmproduktion, och hur presenteras dessa i tre utvalda filmer? Hur använder sig regissören stilistiskt och filmtekniskt av rörelse i de tre filmerna? Hur tar sig väder och andra naturfenomen uttryck i de tre filmerna och vilken funktion har de där? Filmerna som analyseras är Drunken Angel (Yoidore tenshi/Den berusade ängeln, 1948), Stray Dog (Nora inu/ Revolvern, 1949) och The Hidden Fortress (Kakushi toride no san akunin/ Den vilda flykten, 1958). Analysen utgår från det neoformalistiska tillvägagångsätt som David Bordwell och Kristin Thompson beskriver. LÄS MER