Sökning: "filmproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet filmproduktion.

 1. 1. Filmproduktion och multimodalt meningsskapande - ett ämnesintegrerat projekt i bild och kemi i grundskolans årskurs 4

  Master-uppsats,

  Författare :Klas Öhling; [2019-03-07]
  Nyckelord :Bilddidaktik; multimodalitet; filmberättande; retorik; semiotik; meningsskapande; estetiska lärprocesser; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Studiens resultat visar att eleverna använder och experimenterar med en mängd filmretoriska berättarresurser för att gestalta sina kemilaborationer. Genom att använda sig av bild, text, ljud, musik, grafiska element ochkroppsspråk i samklang, via den digitala tekniken, synliggörs multimodalt meningsskapande i flera aspekter. LÄS MER

 2. 2. Utmärkande drag i Akira Kurosawas filmskapande : Teman, Rörelse och Väder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Paulsson; [2019]
  Nyckelord :Kurosawa; Väder; Natur; Rörelse; Tema; Humanism; Samuraj; Neoformalism;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsens är att belysa Akira Kurosawas unika färdigheter och utmärkande drag som filmskapare, vilket adresseras i tre frågeställningar: Vilka återkommande narrativa teman finns representerade i Kurosawas filmproduktion, och hur presenteras dessa i tre utvalda filmer? Hur använder sig regissören stilistiskt och filmtekniskt av rörelse i de tre filmerna? Hur tar sig väder och andra naturfenomen uttryck i de tre filmerna och vilken funktion har de där? Filmerna som analyseras är Drunken Angel (Yoidore tenshi/Den berusade ängeln, 1948), Stray Dog (Nora inu/ Revolvern, 1949) och The Hidden Fortress (Kakushi toride no san akunin/ Den vilda flykten, 1958). Analysen utgår från det neoformalistiska tillvägagångsätt som David Bordwell och Kristin Thompson beskriver. LÄS MER

 3. 3. Dagsverket : En undersökning om hur e-handeln kan producera reklamfilm med begränsade resurser på kort tid

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Mårten Ekblad; [2019]
  Nyckelord :Agila metoder; reklamfilm; filmproduktion; iterativ; Design Research Methodolgy; DRM; medieproduktion;

  Sammanfattning : Den här undersökningen i audiovisuella studier undersöker möjligheter att lättrörligt och resurssnålt producera reklamfilm för e-handeln. För att undersöka de möjligheterna och föreslå sätt att producera reklamfilm har en case-studie gjorts på ett svenskt glasbruk. LÄS MER

 4. 4. Svenska ungdomars attityd till svensk film : En undersökning av svenska ungdomars medievanor och förhållande till den svenska filmindustrin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Helmersson; [2019]
  Nyckelord :Media ecology; Medievanor; Ungdomar; Film; Staten och filmen; Sverige; Svensk film; Media habits; Filmproduktion; Det kulturella systemet; Informationssamhället; Bio; Långfilm; Media;

  Sammanfattning : The study researches the media habits and attitude of the Swedish youths toward the Swedish film industry. By using official sources and literature about the Swedish film industry and media statistics it becomes clear that Swedish film attracts a minority of the Swedish cinema attenders, and that the media habits of the Swedish youths favors foreign movies. LÄS MER

 5. 5. Co-design i postproduktion inom film – hur fungerar det?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jonas Eneskär; [2018]
  Nyckelord :filmproduktion; postproduktion; reklamfilm; filmvetenskap; co-design; participatory design; film production; post-production; commercials; film studies;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker med hjälp av en fallstudie hos två filmproduktionsbolag, King Edward och Cinematik hur co-design som metod hade kunnat användas inom postproduktionsprocessen av reklamfilm. Med en teoretisk djupdykning i filmproduktionens fyra processer; förproduktion, produktion, postproduktion, distribution och metoden co-design har det legat som grund för undersökningen. LÄS MER