Sökning: "filmroller"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet filmroller.

  1. 1. Poliser i film

    L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Ann-Christin Jarlung; [2010]
    Nyckelord :stereotyper; arbetssätt; identitet; Wallander; Beck; filmroller; polis; polisfilmer; polisyrket; filmpåverkan; Social Sciences;

    Sammanfattning : ABSTRACT Kurs MKVA 21:4 B-uppsats 7,5 poäng Författare Ann-Christin Jarlung Handledare - Examinator Tobias Linné Uppsats titel: Poliser i film - En studie av hur polisyrket presenterades genom några filmkaraktärernas uppbyggnad Nyckelord Polis, filmroll, stereotyper, arbetssätt, identitet, Beck, Wallander Syfte: Uppsatsens syfte var att utröna om att mottagaren av polisfilm påverkades av den bild av polisen som presenterade i filmernas poliskaraktärer och om att detta bidrog till konstruerandet av en viss uppfattning om polisen. Teori: Utgångspunkterna var den representation som förekommit och vilka ideologier som fanns att se. LÄS MER