Sökning: "films"

Visar resultat 1 - 5 av 833 uppsatser innehållade ordet films.

 1. 1. Film som samhällsdidaktiskt redskap - -Hur ser lärare i samhällskunskap på att använda film i undervisningen på högstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Movies; Film; Social science; Civics; Didactics; Film; Samhällskunskap; Didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis paper has been to examine how professional teachers in social science for secondary school talks about the use of movies for educational purposes. Four experienced teachers have been interviewed, and their answers created a result which were analyzed in accordance to the theory of this paper, which is the basic questions of didactics, why? what? and how. LÄS MER

 2. 2. The Most Disturbing Definition: Are Extreme Cinema Films Part of One Big Genre?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Lancelot Jensen; [2020]
  Nyckelord :Extreme Cinema; Extreme Film; Extreme Movies; Disturbing; Controversial; Graphic; Violence in film; Sex in film; Sexual violence in film; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this essay I have looked at how the term extreme cinema should be categorized. Should it be categorized as a genre, a subgenre, an umbrella term or something else. To find this out I have divided the essay into three chapters, one long and two short. LÄS MER

 3. 3. Vem är kvinnan i reklamen? : En fallstudie om hur Nike och Adidas väljer att framställa och representera kvinnor i reklamfilm 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Elsa Kiljunen; Jonatan Aldén; [2020]
  Nyckelord :Nike; Adidas; representation; commodity feminism; commercial films;

  Sammanfattning : Who is the woman in the commercials? A case study of how Nike and Adidas choose to portray and represent women in commercials 2019 This case study investigates how women are represented in the commercial films Nike – Dream Crazier and Adidas – She Breaks Barriers: More Visibility. Bigger Dreams. LÄS MER

 4. 4. I’m gonna make him a review he can’t refuse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Simon Andersson; Viktor Nordblad; Simon Svensson; [2019-06-27]
  Nyckelord :filmrecensioner; kritiker; populärkultur; film; filmkritik.; film; film reviews; critics; movie critics; movie reviews; popular culture.;

  Sammanfattning : We consider ourselves to be movie enthusiasts and both watch and read a lot of cinema. And since we share this interest in the motion pictures we spend a lot of time evaluating films we’ve seen and discussing films we’re about to see. LÄS MER

 5. 5. Interaktivt Innehåll och Konvergenskultur : En diskursiv fallstudie av Black Mirror: Bandersnatch

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Ruth Tunney; [2019]
  Nyckelord :Convergence culture; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interactive film; Streaming; Konvergenskultur; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interaktiv film; Streaming;

  Sammanfattning : As illustrated by the Netflix special Bandersnatch as a cultural phenomenon, the purpose of this study was to analyze how "new" storytelling forms exist in today's convergence culture. This was done by a discursive case study about TV-critics' reception of Bandersnatch, along with smaller comparative discourses covering both relatively traditional film and TV organizations within the media industry, as well as an online forum. LÄS MER