Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 840 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Film som samhällsdidaktiskt redskap - -Hur ser lärare i samhällskunskap på att använda film i undervisningen på högstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Movies; Film; Social science; Civics; Didactics; Film; Samhällskunskap; Didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis paper has been to examine how professional teachers in social science for secondary school talks about the use of movies for educational purposes. Four experienced teachers have been interviewed, and their answers created a result which were analyzed in accordance to the theory of this paper, which is the basic questions of didactics, why? what? and how. LÄS MER

 2. 2. "Skattefria Andersson" : En studie av socialdemokratiska valfilmer och valaffischer 1930-1994

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emelie Wickström; [2020]
  Nyckelord :Valfil; valaffisch; Socialdemokraterna; propaganda; politik;

  Sammanfattning : The purpose of the research in this essay was to study the messages from the Swedish Social democratic party in their election films from 1930, 1954, 1962 and 1994, and in their election posters from 1930, 1954 and 1962. The aim was to understand what messages the party transmitted, and to see what changes there has been over time. LÄS MER

 3. 3. CGI-användningen i filmerna Jurassic Park och Jurassic World : En fallstudie om användandet av CGI i Universal Pictures filmer Jurassic Park och Jurassic World

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Elin Hörnkvist; [2020]
  Nyckelord :Filmanalys; CGI; Digital Effects; Universal Pictures; Jurassic; Realism;

  Sammanfattning : Filmen Jurassic Park från 1993 är en av det första filmerna i sitt slag som använder sig av CGI för att skapa fotorealistiska datorgenererade varelser. Därefter har en serie av Jurassic filmer skapats genom åren. LÄS MER

 4. 4. An MST approach to skin perforation using wet etched silicon microneedles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Gustav Carlsson; [2020]
  Nyckelord :microneedles; laser ablation;

  Sammanfattning : The human skin functions as a strong barrier and when administering medical drugs through the skin a very high concentration of medicine is needed. With the use of microneedles the diffusivity can be increased. LÄS MER

 5. 5. The Most Disturbing Definition: Are Extreme Cinema Films Part of One Big Genre?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Lancelot Jensen; [2020]
  Nyckelord :Extreme Cinema; Extreme Film; Extreme Movies; Disturbing; Controversial; Graphic; Violence in film; Sex in film; Sexual violence in film; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this essay I have looked at how the term extreme cinema should be categorized. Should it be categorized as a genre, a subgenre, an umbrella term or something else. To find this out I have divided the essay into three chapters, one long and two short. LÄS MER