Sökning: "filmskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet filmskapande.

 1. 1. Erfarenhetens betydelse för den kreativa processen inom filmskapande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Magnus Pettersson; Isak Lundberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase the understanding of how experience affects the creative process in filmmaking and subsequently the result of the production. This has been done by observing workshops where participants made a movie, followed by qualitative interviews for further understanding of their creative process. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju många bäckar små" - En studie om vad som motiverar filmskapare att använda crowdfunding via Kickstarter och vad som motiverar backare till att bidra med finansiering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alva Linderud; Ina Saalbach; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Crowdfunding; Kickstarter; Kreatörer; Backare; Film; Alternativa finansieringsmetoder;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad som motiverar kreatörer att använda crowdfunding via Kickstarter för sina filmprojekt. Studien syftar även till att få en bättre förståelse för varför backare bidrar med finansiering till crowdfundingprojekt. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag Filmskapande : Ett utvecklingsinriktat arbete om hur filmskapande kan utveckla verksamheten kring digitala verktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Markus Abramsson; Moseib Abedali; [2020]
  Nyckelord :After-school centre; digital tools; digital learning; iMovie; iPad; knowledge; meningfulness; motivation; Fritidshem; digitala verktyg; digitalt lärande; iMovie; iPad; kunskap; meningsfullhet; motivation;

  Sammanfattning : Efter genomförd nulägesanalys kunde vi konstatera att det fanns ett behov och en önskan hos fritidshemslärarna att utveckla undervisningen med digitala verktyg. Utvecklingsarbetet syftade således till att utveckla undervisningen kring digitala verktyg samt att bidra till elevernas och lärarnas kunskapsutveckling genom digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Berättarteknikernas kraft i filmskapande : - Long take och one shot

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Elias Arkenstedt; Isabella Calla Kjellin; [2020]
  Nyckelord :Long take; One shot; Schizophrenia; Sound Design; Storytelling; Filmmaking; Long take; One shot; Schizofreni; Ljuddesign; Berättarteknik; Filmskapande;

  Sammanfattning : Abstrakt  Detta kandidatarbete tar upp berättartekniker som long take och one shot. Undersökningen handlar om att kombinera dessa två filmtekniker som inte används lika ofta i dagens filmer genom att skapa en film där handlingen och ljudets betydelse samverkar med teknikerna, som leder till en fängslande filmupplevelse. LÄS MER

 5. 5. A Collaborative Previsualization Tool for Filmmaking in Virtual Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dui Ardal; [2019]
  Nyckelord :Virtual reality VR ; collaborative virtual space; film-production; distributed workspaces; previsualization;

  Sammanfattning : Previsualization is a process within pre-production of filmmaking where filmmakers can visually plan specific scenes with camera works, lighting, character movements, etc. We developed and assess a prototype for previsualization in virtual reality for collaborative purposes where multiple filmmakers can be present in a virtual environment to share a creative work experience, remotely. LÄS MER