Sökning: "filmskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet filmskapande.

 1. 1. Utmärkande drag i Akira Kurosawas filmskapande : Teman, Rörelse och Väder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Björn Paulsson; [2019]
  Nyckelord :Kurosawa; Väder; Natur; Rörelse; Tema; Humanism; Samuraj; Neoformalism;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsens är att belysa Akira Kurosawas unika färdigheter och utmärkande drag som filmskapare, vilket adresseras i tre frågeställningar: Vilka återkommande narrativa teman finns representerade i Kurosawas filmproduktion, och hur presenteras dessa i tre utvalda filmer? Hur använder sig regissören stilistiskt och filmtekniskt av rörelse i de tre filmerna? Hur tar sig väder och andra naturfenomen uttryck i de tre filmerna och vilken funktion har de där? Filmerna som analyseras är Drunken Angel (Yoidore tenshi/Den berusade ängeln, 1948), Stray Dog (Nora inu/ Revolvern, 1949) och The Hidden Fortress (Kakushi toride no san akunin/ Den vilda flykten, 1958). Analysen utgår från det neoformalistiska tillvägagångsätt som David Bordwell och Kristin Thompson beskriver. LÄS MER

 2. 2. Asset Finder: A Search Tool forFinding Relevant Graphical AssetsUsing Automated Image Labelling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Max Perea Düring; Anton Gildebrand; Markus Linghede; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The creation of digital 3D-environments appears in a variety of contexts such as movie making, video game development, advertising, architecture, infrastructure planning and education. When creating these environments it is sometimes necessary to search for graphical assets in big digital libraries by trying different search terms. LÄS MER

 3. 3. Hör Färger och Se Ljud : Vad händer när jag kombinerar flamencogitarr och film i ett live-framträdande?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Jonathan Bondesson; [2018]
  Nyckelord :flamenco guitar; guitar; video jockey; movie creation; composition; color science; color grading; performance; live-performance; flamencogitarr; gitarr; video jockey; filmskapande; komposition; färglära; color grading; föreställning; liveframträdande;

  Sammanfattning : Hear Color and See Sound - What happens when I combine flamenco guitar and film in a live performance? This master thesis explores the combination of two art forms. The purpose is to use live projections to enhance my guitar composition with movie. LÄS MER

 4. 4. Film i skolan : - en medieekologisk studie av Filmrikets film- och mediepedagogiska webbplattform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mimmi Björnfot; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; filmpedagogisk; Filmriket; filmskapande; medieekologi; mediepedagogik;

  Sammanfattning : Lärare idag är överlag positiva till skolans digitalisering och många använder redan nu digital verktyg i sin undervisning dagligen. I och med att digital teknik har fått en allt större betydelse i skolans vardag, så ställer detta nya krav på lärarens kompetenser och skolans sociala arbete. LÄS MER

 5. 5. En rättvis syn på filmskaparen : En undersökning kring auteurens plats i det svenska filmlandskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Malcolm Hedin; [2018]
  Nyckelord :Regissör; auteur; auteur-teorin; filmskapande; upphovsverk; manusförfattare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka filmarbetares syn på regissörens roll i det svenska filmlandskapet för att ta reda på om det finns en rättvis bild. Samtidigt ska det också undersökas kring begreppet auteur och auteur-teorin för att se om det existerar idag och just i den svenska filmbranschen. LÄS MER