Sökning: "filosofías educativas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden filosofías educativas.

  1. 1. La educación para el desarrollo sostenible - ¿Posible con las directrices actuales?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Pontus Olsson; [2011-07-01]
    Nyckelord :interdisciplinariedad; planes de curso; análisis comparativo; filosofías educativas; la EDS;

    Sammanfattning : Skolan anses vara ett av de främsta verktygen för att lösa vår tids kanske största utmaning: en hållbar samhällsutveckling. Det pedagogiska resultatet av de senaste fyrtio årens miljöforskning kallas för utbildning för hållbar uteckling. LÄS MER