Sökning: "filosofi b"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden filosofi b.

 1. 1. Experimenting with picture-based methods for semantic fieldwork: A case study on quantity superlatives in Persian

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Golsa Nouri-Hosseini; [2018-11-14]
  Nyckelord :picture-based methods; semantic fieldwork; superlatives; Persian;

  Sammanfattning : This work (a) presents a novel questionnaire for eliciting comparatives and superlatives of quality and quantity; (b) suggests guidelines for creating visual elicitation stimuli, as well as practical implications for semantic fieldworkers; (c) reports on a case study comparing two visual elicitation methods in semantic fieldwork, storyboards and picture-aided translation, showing that picture-aided translation might work better than storyboards for some purposes; (d) reports the results of comparing two different stories (the ‘What Matters’ story, developed in the project, and the ‘Bake-off’ story from Totem Field Storyboards) in semantic fieldwork; and (e) presents results of studying the morphosyntactic strategies for expressing superlatives of quantity and quality, comparatives, definiteness, and absolute, relative and proportional readings in Persian.Storyboards are a series of pictures which tell a story, and the participants are invited to tell the story in their native language, based on the pictures. LÄS MER

 2. 2. Strategi för en vinnande vardag : Svenska elittränares syn på periodisering och planering av taktik inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Stahl; Axel Wittsell; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; taktik; periodisering. tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med studien är att undersöka hur svenska elittränare resonerar kring periodisering och taktikens roll inom periodiseringen. Frågeställning 1. Hur implementerar svenska elittränare periodisering av taktik? 2. LÄS MER

 3. 3. Hur tillgodogör sig klienter med missbruksproblematik dialektisk beteendeterapi inom tvångsvården?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna-Sara Eriksson; [2017]
  Nyckelord :addiction problems; behaviour problems; care providers; coercive care; DBT;

  Sammanfattning : Studier har visat att dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tidskrävande integrerande behandlingsform. DBT beskrivs utifrån fyra hörnstenar: inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddistisk filosofi. DBT utvecklades för självskadebeteende, senare utvecklades den också för annan beteendeproblematik. LÄS MER

 4. 4. Liberalism, Radical Feminism and Prostitution: : A Reassessment of Two Perspectives on Prostitution

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Hampus Björklund; [2016]
  Nyckelord :Filosofi; Prostitution;

  Sammanfattning : The current philosophical debate about prostitution is mainly concerned with two different points of view: (a) the permissibility of prostitution and if paternalistic interference on behalf of prostitutes is legitimate in a liberal democracy, and (b) feminist objections claiming that it is the unjust structures of the patriarchy that enables and affirms the institution of female bodies being sold on an open market for the sexual desires of males. The aim of this paper is to investigate if both of these perspectives take on too narrow a view when trying to address the phenomenon of prostitution. LÄS MER

 5. 5. Analys av materialflödet i ett tillverkande företag : Med en fallstudie hos Schneider Electrics Västerhaninge, Stockholm

  M1-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Omar-Anders Eltom; David Juhlin-Dannfelt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Logistik och materialhantering spelar en stor roll i ett företags framgångar på en global marknad. Resursflödet inom de flesta tillverkande företag består till stor del av material.Det finns flera sätt att maximera avkastning av produktionen och minimera slöseri genom bättre sätt att hantera material. LÄS MER