Sökning: "filosofi och konst"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden filosofi och konst.

 1. 1. Musik, mening och Merleau-Ponty

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Edward Mokkila Granlund; [2020]
  Nyckelord :fenomenologi; Merleau-Ponty; mening; upplevelse; musik; Phenomenology of Perception;

  Sammanfattning : Är upplevelsen av musik meningsfull och på vilket sätt är det möjligt för ett musikstycke att gestalta en yttre värld? I denna uppsats undersöker jag lite kort vad inom musiken skulle kunna förstås som en mening. Genom att se till olika förhållanden av meningsfullhet och musikalisk upplevelse går det att förstå dess breda förklaringssvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Problems and Possibilities with Non-Empirical Assessment of Scientific Theories : An Analysis of the Argument Given by Richard Dawid

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Anton Skott; [2020]
  Nyckelord :non-empirical assessment; non-empirical confirmation; theory evaluation; theory justification; scientific method;

  Sammanfattning : This essay examines the argument given by Richard Dawid (2013, 2019) for the viability of non-empirical assessment of scientific theories. Dawid's argument is supposed to show that trust in a scientific theory can be justified without any direct empirical testing of the theory. LÄS MER

 3. 3. Kan höra men inte göra : en kvalitativ studie med grundad teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :musikpedagogik; musikalitet; amusi; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Vad är musikalitet, musikalisk kunskap och musikaliska färdigheter? I denna studie har jag undersökt musiklärares åsikter på detta område. Har varje elev möjlighet att vara eller bli musikaliska och förvärva dessa färdigheter för att uppnå de lägsta godkända betygen? Amusi är en neurologisk funktionshämning som berör den perceptiva oförmågan att höra och förstå tonhöjd och rytm. LÄS MER

 4. 4. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Nyckelord :dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. LÄS MER

 5. 5. Mamma och maskinen

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Edvard Stokstad; [2018]
  Nyckelord :Film; fotografi; konst; filmfotografi; filosofi; dokumentärfilm; porträtt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen består av en samling texter som jag skrivit under tiden jag arbetat med filmprojektet ME och relaterar till tankar och idéer som jag känt ett behov av att formulera. Texterna ligger kronologiskt i den ordning de skrevs, över en period på cirka 2 år. LÄS MER