Sökning: "filosofi och konst"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden filosofi och konst.

 1. 1. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Nyckelord :dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. LÄS MER

 2. 2. Mamma och maskinen

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Edvard Stokstad; [2018]
  Nyckelord :Film; fotografi; konst; filmfotografi; filosofi; dokumentärfilm; porträtt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen består av en samling texter som jag skrivit under tiden jag arbetat med filmprojektet ME och relaterar till tankar och idéer som jag känt ett behov av att formulera. Texterna ligger kronologiskt i den ordning de skrevs, över en period på cirka 2 år. LÄS MER

 3. 3. Ett förslag till undervisning i etik på teknikprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Thomas Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Teknikprogrammet; teknik; gymnasiet; etik; moral; dialogbaserad undervisning; filosofiska samtal; filosofi; etikundervisning;

  Sammanfattning : De elever som väljer teknikprogrammet i sina gymnasieval ska enligt läroplanen ges en utbildning som bygger på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och teknikutveckling. Detta ska säkerställas genom att lärarna behandlar det kunskapsinnehåll som berör etik i de olika kursplanerna inom teknikprogrammet. LÄS MER

 4. 4. Plats Hus Människa - En Berättelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martin Ahlén; [2016]
  Nyckelord :Fenomenologi; Peter Zumthor; Juhani Pallasmaa; Christian Norberg-Schultz; Sverre Fehn; Martin Heidegger; Arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. LÄS MER

 5. 5. Mimesis och den moderna konsten : En studie av Theodor W. Adornos konstfilosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Karl Bergh; [2016]
  Nyckelord :Theodor Adorno; mimesis; modern konst; icke-identitet; Estetiska teorin; Upplysningens dialektik;

  Sammanfattning : The focus of this essay is to examine and reconstruct one of Theodor Adorno's most enigmatic philosophical concepts – the notion of mimesis. Mimesis is a fundamental pole in language, relating to imitation and mimicry. It plays an important role in all of Adorno's writings, although it is rarely if ever defined rigorously as a concept. LÄS MER