Sökning: "filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 788 uppsatser innehållade ordet filosofi.

 1. 1. IMPLEMENTING PERCEPTUAL SEMANTICS IN TYPE THEORY WITH RECORDS (TTR)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Arild Matsson; [2019-11-18]
  Nyckelord :visual question answering; artificial intelligence; type theory; image recognition; perceptual semantics; spatial relations;

  Sammanfattning : Type Theory with Records (TTR) provides accounts of a wide range of semantic and linguistic phenomena in a single framework. This work proposes a TTR model of perception and language. Utilizing PyTTR, a Python implementation of TTR, the model is then implemented as an executable script. LÄS MER

 2. 2. Hur kommunicerar Försäkringskassan tillit och förtroende i tider av misstroende för myndigheten? En kritisk diskursanalys av debattartiklar publicerade i svensk nyhetsmedia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Johanna Sjöblom; [2019-11-11]
  Nyckelord :Försäkringskassan; Kritisk diskursanalys; Tillit; Social tillit; Socialt kapital; Förtroende; Strategisk kommunikation; Extern kommunikation; Myndighetskommunikation;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats studeras hur Försäkringskassan, vars ansvarsområde är att förvalta det offentliga trygghetssystemet, väljer att kommunicera trygghet, tillit och förtroende i sina uttalanden i tider av misstroende. Detta för att dra slutsatser om hur Försäkringskassans externa kommunikation tar sig form och vilka diskurser som Försäkringskassan använder sig av när de talar till allmänheten. LÄS MER

 3. 3. Grounding of names in directory enquiries dialogue. A corpus study of listener feedback behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Anastasia Bondarenko; [2019-10-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper presents a new corpus of dialogues in the domain of directory enquiries. We describe its collection and annotation process and then analyse feedback strategies employed by the dialogue participants focusing mainly on the grounding instances in the context of transmission of names. LÄS MER

 4. 4. Fast visual grounding in interaction

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :José Miguel Cano Santín; [2019-10-04]
  Nyckelord :grounding; object learning; interactive learning; transfer learning; neural networks;

  Sammanfattning : A big challenge for the development situated agents is that they need to be capable of grounding real objects of their enviroment to representations with semantic meaning, so they can be comunicated to human agents using the human language. de Graaf (2016) developed the KILLE framework, which is a static camerabasedrobot capable of learning objects and spatial relations from very few samples using image processing algorithms suitable for learning from few samples. LÄS MER

 5. 5. HUR KOMMUNICERAR MYNDIGHETER UNDER KRIS? En retorisk analys av Svenska kraftnäts kriskommunikation vintern 2019

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Nils Jobring; [2019-09-25]
  Nyckelord :Retorik; Svenska kraftnät; kriskommunikation; förtroendekris; appellformerna; ethos; logos; pathos; imagereparerande strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Att utifrån retoriska perspektiv undersöka Svenska kraftnäts kriskommunikation under januari-februari 2019.Teori:De retoriska appellformerna (ethos, logos, pathos) och imagereparerande strategier. LÄS MER