Sökning: "filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 912 uppsatser innehållade ordet filosofi.

 1. 1. "Det blir lite mer på feeling": en fallstudie om kommunikatörers klarspråksarbete under coronakrisen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Amanda Alvmo; [2022-02-24]
  Nyckelord :klarspråk; klarspråksarbete; covid-19; corona; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur en grupp kommunikatörer vid en kommun i västra Sverige uppfattar klarspråk och hur de upplever att deras klarspråksarbete påverkats av coronakrisen. Syftet var också att försöka utreda vilka förutsättningar som kommunikatörerna upplever krävs för klarspråksarbete. LÄS MER

 2. 2. "Med anledning av corona-viruset": En studie om Göteborgs universitets digitala kriskommunikation till studenter under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Linda Jansson; [2022-02-10]
  Nyckelord :Göteborgs universitet; kriskommunikation; studentperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka utformningen samt mottagandet av Göteborgs universitets decentraliserade kriskommunikation gällande covid-19 under 2020 med fokus på webbplatsen Studentportalen. Det för att få djupare kunskap om hur decentraliserad kriskommunikation kan fungera i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Trouble in the Explanatory Paradise: On the Explanatory Indispensability Argument in the Philosophy of Mathematics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Anita Nyman; [2022-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. On the possibility of property composition: A metaphysical investigation of submergent properties in top-down and bottom-up approaches to quantum mechanics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Nova Ahlinder; [2022-01-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Schaffer’s Monism: priority of the whole (2010) an argument from quantum entanglement in favour of priority monism is put forward. The argument is based on quantum entanglement being a case of emergence and can loosely be described in terms of failure of property decomposition and success of property composition. LÄS MER

 5. 5. Prosody and emotion: Towards the development of an emotional agent Emotional evaluation of news reports: production and perception experiments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Liina Tumma; [2022-01-20]
  Nyckelord :emotion; speech; prosody;

  Sammanfattning : There is a recognised need for more research on the topic of emotion recognition from speech, and clear and defined methodology in this area is still lacking. Most studies in the field of emotional speech recognition and classification usually focus on acted speech as the data source; consequently, other methods that capture more natural speech are left aside. LÄS MER