Sökning: "filterbubblor"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet filterbubblor.

 1. 1. Feed Me : om hur algoritmisering på sociala medier skapar filterbubblor och bidrar till ökad polarisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Rikardsson; Caroline Gustavsson Adlercreutz; [2019]
  Nyckelord :klimatförnekare; klimatskepticism; sociala medier; filterbubblor; högerpopulism; missnöje; polarisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med ett nästan fullkomligt enat forskarsamhälle vet vi idag att klimatpåverkan från människans levnadssätt är stor. Växthuseffekten, koldioxidutsläppen och förhöjd medeltemperatur är några av de påföljder våra allt mer ansträngande levnadsvanor medfört. Men det finns idag tvivel kring om forskningen och siffrorna är sanna. LÄS MER

 2. 2. Alla googlar allt : En kvalitativ studie om studenters uppfattning av individanpassade resultat vid informationssökning på internet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Albin Holmén; Emilia Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Algoritmer; individanpassat informationsflöde; informationssökning; personalisering; integritet;

  Sammanfattning : Idag innehåller internet ett överflöd av information och för att det ska kunna bli användarvänligt och lättorienterat finns det därför olika digitala verktyg som gör att information filtreras och anpassas till individen. Tidigare forskning menar att funktionerna kan vara både till för och nackdel. LÄS MER

 3. 3. Att se det jag ej vill se : En kvalitativ studie om ungdomars selektiva nyhetskonsumtion och åsiktsbildning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ali Khojastehdaryadoust; Emma Brotoft; [2019]
  Nyckelord :Selektiv exponering; sociala medier; algoritmer; nyhetskonsumtion; miljö;

  Sammanfattning : I och med dagens digitaliserade samhälle har det skapats en uppsjö av nya termer. Selektivexponering är ett av dessa, vilket betyder att människor i största mån väljer att exponera sig för information som stämmer överens med de befintliga åsikter och övertygelser som personen redan erhåller. LÄS MER

 4. 4. Hästfrukter : En studie av konvergensen mellan traditionella och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Laura Prine; [2019]
  Nyckelord :Mediakonvergens; filterbubblor; sociala medier;

  Sammanfattning : This study looks to understand the convergence between social and traditional media by exemplifying with equestrian sport generally and especially by looking at Jerringpriset. Jerringpriset was won by a Swedish show jumper, which caused discussions in social and traditional media. LÄS MER

 5. 5. Misstag eller konspiration? : En kvalitativ gestaltningsanalys av Fria Tiders skildringar av mordet på före detta statsminister Olof Palme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Aida Engvall; Viviann Le; [2018]
  Nyckelord :Alternative media; alternative media content; citizen journalism; framing theory; frame; filter bubbles; journalism; Alternativa medier; alternativt medieinnehåll; medborgarjournalistik; gestaltningsteori; inramning; filterbubblor; journalistik;

  Sammanfattning : The Swedish prime minister, Olof Palme was murdered in the middle of the street in the heart of Stockholm, by an unknown perpetrator on the 28th of February 1986. Even though it has been 32 years since the death of the former prime minister, a keen interest of the murder within the media still exists and has not decreased over the years. LÄS MER