Sökning: "filterbubblor"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet filterbubblor.

 1. 1. Sociala medier - ett bubbelbad av filterbubblor : en kvalitativ studie av svenska ungdomars konsumtion av politiska nyheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Marie-Therése Arén; [2021]
  Nyckelord :Politiska nyheter; nyhetskonsumtion; digitala nyhetsplattformar; sociala medier; nyhetsval; användningsmodellen; filterbubbla; selektiv exponering; Social Sciences;

  Sammanfattning : De mönster som går att skönja i studiens resultat går att koppla till tidigare forskning och valda teorier. Ungdomarna som deltagit i studien har ett lågt intresse för politiska nyheter och konsumerar nyheter utifrån vad som intresserar dem. LÄS MER

 2. 2. Havet av sociala medier och dess inverkan på den unga väljaren : En kvalitativ studie om relationen mellan sociala medier, politik och den unga väljaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lina Lumio; [2021]
  Nyckelord :Unga väljare; media; politik; gestaltningsteorin; medialiseringsteorin; filterbubblor;

  Sammanfattning : For the last two decades, social media has grown and became a big part of the young voters’ daily life. The access to social media also brings new opportunities for participation in politics. LÄS MER

 3. 3. "Jag scrollar vidare" : En netnografisk enkätundersökning om informationspraktiker i Facebookgrupper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Fridolf; [2020]
  Nyckelord :Information practices; Facebook groups; filter bubbles; Informationspraktiker; Facebookgrupper; filterbubblor;

  Sammanfattning : The information behaviour in closed Facebook groups differ from the one in people’s feed. Using Cox’s theory of information in social practices, Haythorntwaite’s theory of ties in computer mediated communication, McKenzie’s theories of cognitive authorities in information and Metzger and Flanagin’s theory of credibility heuristics the aim of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding of how the members of three closed Facebook groups handle the information shared and if the groups act as a filter bubble for the information obtained. LÄS MER

 4. 4. Vikten av att spräcka filterbubblan & tysta ekot : En kvalitativ studie kring studenters politiska uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Lisa Westin; Michaela Rask; [2020]
  Nyckelord :Filterbubblor; ekokammare; selektiv exponering; politiska uppfattningar; politisk information;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if, and in that case how, students at Uppsala University are affected by their Instagram feeds and how that will influence the decisions students make in relation to a political election. In addition to this, we also intend to examine how students' perceptions of politics in a more global aspect may be affected by this. LÄS MER

 5. 5. Feed Me : om hur algoritmisering på sociala medier skapar filterbubblor och bidrar till ökad polarisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Rikardsson; Caroline Gustavsson Adlercreutz; [2019]
  Nyckelord :klimatförnekare; klimatskepticism; sociala medier; filterbubblor; högerpopulism; missnöje; polarisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med ett nästan fullkomligt enat forskarsamhälle vet vi idag att klimatpåverkan från människans levnadssätt är stor. Växthuseffekten, koldioxidutsläppen och förhöjd medeltemperatur är några av de påföljder våra allt mer ansträngande levnadsvanor medfört. Men det finns idag tvivel kring om forskningen och siffrorna är sanna. LÄS MER