Sökning: "final debate"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden final debate.

 1. 1. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 2. 2. Making Use of the Factor Zoo: An unpretentious attempt to predict asset returns using machine learning methods.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Line Clausen; Jesper Strömberg; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Factor modeling with the purpose of estimating assets returns is a dynamic and ever changing subject within finance. Recent literature has presented over 300 different fac-tors that seem to have significance in predicting asset returns. This new phenomenon in factor modeling has been dubbed ”The Factor Zoo”. LÄS MER

 3. 3. Klimatkompensationsåtgärder i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Ebba Lejonklev; Emma Persson; [2022]
  Nyckelord :Klimatkompensation; klimatneutralitet; LFM30; NollCO2; klimatpolitik; negativa utsläpp; grön marknadsföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med en växande kunskap om hur klimatet påverkas av byggbranschen för både företag och konsument växer också kraven på klimatkompensation och förbättrade åtgärder kring klimatavtrycken som görs. Företag utmanas mer av intressenter i samhället i sitt miljö- och klimatarbete vilket ställer högre krav på alla aktörer inom byggsektorn. LÄS MER

 4. 4. ”What local people?” - En kritisk granskning av den samiska konsultationsordningen i ljuset av gruvärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Wilma Vestman; [2022]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; urfolk; urfolksrätt; indigenous peoples; indigenous rights; mineralutvinning; minerallagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samernas traditionella landområde Sápmi breder ut sig över norra Norge, Sverige, Finland och Kolahalvön i Ryssland, och omfattar därmed stora delar av Sveriges mest mineralrika områden. Storskaliga utvinningsprojekt har varit föremål för flera intensiva konflikter mellan samerna och staten, och gett upphov till såväl lokala protestaktioner som nationell debatt. LÄS MER

 5. 5. Avveckling som utveckling - En studie om beslutsprocessen kring avvecklingen av Migrationsverkets verksamhet i Borås

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Myra Pernvall; Julia Frisk; [2021]
  Nyckelord :Swedish Migration Agency; Public Administration; Decision-making process; Dismantling Liquidation; “The Essence of Decision”; Argumentation analysis; Borås; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to changed global conditions, The Swedish Migration Agency will have to reorganize and decrease its locations, in accordance with its business plan for 2021. The decision was based on a combination of a reduced number of asylum seekers in Sweden and reduced governmental funding of the agency. LÄS MER