Sökning: "financial aid"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden financial aid.

 1. 1. En kvalitativ studie om bedömningar av akuta matpengar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Köhn; Gionata Tumino; [2019-03-13]
  Nyckelord :Discretion; street-level bureaucracy; financial aid; food aid; social work; rule of law;

  Sammanfattning : It is a known fact that divergences in regards to assessments of social assistance in Swedishsocial welfare offices occur. For divergences in assessments we refer to whether applicationsare granted or not, as well as the amount of subsidies. LÄS MER

 2. 2. "En känsla av frihet för vissa"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stefan Elfström; [2019]
  Nyckelord :Basinkomst; ekonomiskt bistånd; aktivering; klienter; livskvalité; stigma; rättigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd tänkte sig att deras klienter påverkas av utformningen av nuvarande system samt hur de skulle påverkas om de var med i ett försök med basinkomst. Fem intervjuer genomfördes med socialsekreterare på ekonomiskt bistånd i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Public Private Partnership - vägen mot en effektiv hållbar utveckling?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Cronquist; Beata Ekman; [2019]
  Nyckelord :Aid conditionality; AITF; Blending instrument; EIB; Output legitimacy; PPP; Throughput legitimacy; Utvecklingsbistånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Our climate is a common responsibility for all countries. The European Investment Bank is playing a big role by regularly providing sub Saharan countries with financial resources so that they can take part of the work for a sustainable environment. Being the world's largest donor entails a great responsibility to act efficiently. LÄS MER

 4. 4. Att kämpa mycket för lite hjälp : En kvalitativ studie av kontroll och stöd utifrån ett klientperspektiv på ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Moa Sundell; Oscar Hallberg Zettergren; [2019]
  Nyckelord :bureaucracy; work requirements; interpersonal dimension; client perception.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Determining eligibility for financial aid is an ambiguous task for social workers, according to research. Social workers are expected to support clients in taking part of social welfare, while at the same time ensuring work requirement participation. The aim of the study was to investigate this ambiguous task from a client perspective. LÄS MER

 5. 5. Journalistaspiranterna En kvalitativ studie om hur ungdomar som läser journalistinriktning på gymnasiet ser på journalistyrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovis Agestam; Sofia Linde; [2018-02-08]
  Nyckelord :homogenitet; habitus; kulturellt kapital; yrkesidentitet; ungdom; gymnasium; representation; homogeneity; habitus; cultural capital; professional identity; adolescence; gymnasium; representation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the underlying causes of whether young students (age 17-19) who study the program with a journalistic focus at a gymnasium level of education will or will not continue on with a journalistic career. These causes will explain the reasons and doubts that our interviewees hold, which will further indicate the ideas and preconceptions of active journalists that constitute the journalistic business field. LÄS MER