Sökning: "financial benefits"

Visar resultat 1 - 5 av 931 uppsatser innehållade orden financial benefits.

 1. 1. Utredning om lönsamhet av solceller för privata hushåll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Abdullah Al-Jadirji; [2024]
  Nyckelord :electricity consumption; electricity production; payback period; investment support; electricity bill; elförbrukning; elproduktion; återbetalningstid; investeringsstöd; elräkning;

  Sammanfattning : År 2015 fastställde FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Delmål 7.2, en del av det sjunde målet om hållbar energi för alla, anger att den globala andelen förnybar energi behöver öka för att minska effekterna av fossila bränslen. LÄS MER

 2. 2. Samverkansfördelar : En kvalitativ analys av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i södra Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nelson Guzlander; [2024]
  Nyckelord :Theory Of Collaborative Advantage; job matching; Halmstad; Falkenberg; Laholm; Hylte; Arbetsförmedlingen; Huxham; Vangen; cooperation municipalities;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the collaboration between the Swedish Public Em-ployment Service and the municipalities in southern Halland (Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm) based on Huxham and Vangen's theory of the benefits of collaboration, "Theory Of Collaborative Advantage". The theory is suitable for studies of organizations and is based on the fact that there are different incentives or motives for starting a collaboration. LÄS MER

 3. 3. Artificell intelligens inom cybersäkerhet : En studie av den svenska banksektorn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Ferlander; Linus Gustavsson; [2024]
  Nyckelord :Artificiell intelligens AI ; cybersäkerhet; ekonomisk brottslighet; bank; Technology-Organization-Environment ramverk;

  Sammanfattning : In an increasingly digitalized society, the cyber threats faced by banks have become more extensive and complex. At the same time, artificial intelligence has developed into a powerful and disruptive technology that can be used to strengthen cybersecurity and counter financial crime, among other things. LÄS MER

 4. 4. ESG Performance and Probability of Default

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Julius Bengtsson; Magnus Fredriksson; [2024]
  Nyckelord :ESG; CSR; Stakeholder Theory; Probability of Default;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how firms' ESG performance affects their probability of default for Nordic listed firms. Based on stakeholder theory as well as findings from previous literature, we hypothesise that this relationship is negative as our main hypothesis. LÄS MER

 5. 5. From Investment to Payoff: Exploring the CostImplications of AI Adoption in InventoryManagement Across the Different Phases

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :bashir Kattan; Lilas Sheekh Kalil; Linda Offor-Ugwuka; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: In recent years, there has been increasing recognition ofArtificial intelligence (AI) and its benefits in various sectors, including inventory management,which is a significant component of company expenses. However, adopting AI in inventorymanagement also comes with challenges and expenses before businesses can fully reap itsbenefits. LÄS MER