Sökning: "financial bootstrapping."

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden financial bootstrapping..

 1. 1. Strategiorientering och finansiella bootstrappingmetoder i småföretag : en kvantitativ studie om småföretagares strategiorientering och dess påverkan på val av finansiella bootstrappingmetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sevgi Jusufovska; Albana Krasniqi; [2019]
  Nyckelord :Financial bootstrapping methods; financial gap; capital need; small firms; strategy orientation; Finansiella bootstrappingmetoder; finansiellt gap; kapitalbehov; småföretag; strategiorientering;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka hur småföretags strategiorientering påverkar det val av alternativa finansiella bootstrappingmetoder, som småföretag väljer att tillämpa. Småföretagare motsvarar 96 procent av samtliga svenska verksamma företag och utgör därmed en betydande roll i samhället. LÄS MER

 2. 2. Småföretagens motiv till val av bootstrappingsmetoder i förhållande till företagens utvecklingsfaser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Roxana Sultanova; Simella Youhanna; [2018]
  Nyckelord :Financial Bootstrapping; Lifecycle; Small business ventures; Finansiell Bootstrapping; Utvecklingsfaser; Småföretag;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this thesis is to investigate various forms of bootstrapping methods amongst small business ventures and how they come about using the various forms. Furthermore, the thesis investigates the underlying motives as to why small business ventures adhere to certain forms of financial bootstrapping methods. LÄS MER

 3. 3. Finansiell Bootstrapping : En flermetodsforskning inom ämnet Bootstrapping och dess tillämpande bland medel-stora till stora bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Daniel Månsson; Madelen Ghayadh; [2018]
  Nyckelord :Financial Bootstrapping; Resource Management; Efficiency; Finance; Capital Structure; Acquiring Capital; Financial Theory; Traditional Financing; Non-Traditional Financing; Small Businesses; Medium Sized Businesses; Large Businesses; Revenue; Branch Sector; Bootstrapping; Resurser; Effektivitet; Finansiering; Kapitalstruktur; Kapitalanskaffning; Finansieringsteori; Traditionell Finansiering; Icke Traditionell Finansiering; Småbolag; Medelstora Bolag; Stora Bolag; Omsättning; Bransch.;

  Sammanfattning : The aim of this investigative thesis was to further study the use of financial bootstrapping in medium to large sized enterprises. The thesis furthermore aimed to investigate if there are any prerequisite bootstrapping methods used in correlation to annual turnover, industry as well as to conduct research to whether enterprises are aware of their current use of financial bootstrapping. LÄS MER

 4. 4. Småföretagarnas Bootstrapping : en kvantitativ studie om hur småföretagens bootstrappinganvändning förklaras utifrån företagens livscykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anton Karlsson; Pontus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Financial bootstrapping; Business lifecycle; Small business capital structure; Small business resource needs; Finansiell bootstrapping; Företagslivscykeln; Småföretagens kapitalstruktur; Småföretagens resursbehov;

  Sammanfattning : Arbetslösheten i Sverige uppgick under 2017 års första månad till 7,3 procent. En aktuell faktor för att minska arbetslösheten är entreprenörskap. Entreprenörskap är en viktig del i utvecklingen för att driva småföretag. Småföretagen svarar för en betydande del av Sveriges sysselsättning, men lider av låg överlevnadsgrad. LÄS MER

 5. 5. Finansiell bootstrapping i småföretag : en kvantitativ studie om hur infödda företagare och invandrarföretagares sociala samt professionella nätverk påverkar valet av finansiell bootstrapping.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Albin Mauritzson; Oskar Mauritzson; [2017]
  Nyckelord :Financial bootstrapping; networks. social networks; professional networks; native entrepreneurs; immigrant entrepreneurs; small businesses; resource-based theory; Finansiell bootstrapping; nätverk; socialt nätverk; professionellt nätverk; infödda företagare; invandrarföretagare; småföretag; resursbaserad teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva hur styrkan i småföretags sociala och professionella nätverk påverkar valet av finansiell bootsrapping, med företagarens ursprung som betingad faktor. Målet med studien är att introducera och ge en generell översikt över orsakssambandet mellan de berörda koncepten. LÄS MER