Sökning: "financial knowledge and related persons"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden financial knowledge and related persons.

 1. 1. Individers riskbenägenhet : Riskbenägenhet mellan män och kvinnor vid en finansiell investering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Beltran Daniela; Rose-Marie Arouche; [2019]
  Nyckelord :risk propensity; financial investment; men; women; age; income; financial knowledge and related persons;

  Sammanfattning : In a financial investment, the investor is expected to have a clear perception of the possible outcomes for the invested asset and the probability that underlies each of these assets. An investor takes both high and low risks depending on the asset, at the same time they have the opportunity to choose between different risk levels of the selected asset. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation och styrning vid kommunal samverkan om digitalisering

  Magister-uppsats,

  Författare :Omid Ismail; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; styrning; kommunal samverkan; samverkan; digitaliserin;

  Sammanfattning : The study deals with the importance of good communication and control in communal collaboration on digitalization, a new area in which more and more communes work together to meet challenges in the form of financial, human resources and digital solutions. The study aims to investigate how communication and control work in communal collaboration on digitization. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning och etablering inom detaljhandeln : En fallstudie på XXL sport och vildmark AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christoffer Torbiörnsson; Mathias Löfgren; [2017]
  Nyckelord :Management control; retail; stores; establishment; replication; strategy; Ekonomistyrning Etablering Detaljhandel; Ekonomistyrning; detaljhandel; butiker; etablering; replikation; strategi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Detaljhandeln kännetecknas av dynamiska och svårförutsägbara förutsättningar, vilket medför att styrning av butikers lönsamhet samt etablering av nya butiker är två vitala aspekter för detaljhandelsföretag. XXL sport och vildmark har lyckats bli störst i Norden inom branschen, sportvaruhandeln, från det att företaget startades i Norge, 2001. LÄS MER

 4. 4. Between possibilities and challenges : Nurses’ experiences of caring for persons with mental health problems in Kurdistan, Iraq – a qualitative study

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Soma Khaledi; Ulla Leijonhufvud; [2015]
  Nyckelord :Nurses’ experiences; mental health problems; mental illness; person-centered care; Kurdistan; Iraq;

  Sammanfattning : Background: Mental health issues are a growing global problem and there is a big gap between the need for mental health care and the financial resources allocated to this health care sector. Nurses work closely to patients and play an important role in alleviating suffering and in the recovery of the patient. LÄS MER

 5. 5. Kredituppföljning i banker : Urval, genomförande, beslutsunderlag och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Kristina Olsson; [2014]
  Nyckelord :credit monitoring; credit assessment; lender decision; transactional lending; relationship lending; kredituppföljning; kreditbedömning; kreditbeslut; transaktionsutlåning; relationsutlåning;

  Sammanfattning : Svenska banker har genomgått flera finanskriser som resulterat i olika konsekvenser, bland annat kreditförluster. Intresset för varför en del banker drabbades mer medan andra drabbades mindre påverkade valet av problemområde. LÄS MER