Sökning: "financial repayment time"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden financial repayment time.

 1. 1. Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Engholm; Philip Kniis; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; Solar cell; Green property refinement; Economic profitability; Fastighetsutveckling; Solceller; Grönfastighetsförädling; Ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. LÄS MER

 2. 2. Vem är sista bossen? - Om hanteringen av återkrav i domstol

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Återkravsbeslut; Exigibilitet; Överklagbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A large number of Swedish citizens annually receive allowance by various Swedish authorities. It is inevitable that no such payment is inaccurate. If that would happen, a decision-making authority may issue a repayment decision that obliges an individual to repay the issued compensation. LÄS MER

 3. 3. Spränggenerator för rengöring av överhettare i avfallspanna : Utredning av drifterfarenheter och ekonomi i Umeå Energis kraftvärmeanläggning Dåva 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nicky Lee; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker effekten av en spränggenerator (Eng: shock pulse generator) som är installerad vid överhettarna på Umeå energis avfallseldade kraftvärmeanläggning Dåva 1, lokaliserad ca 9 km nordost om Umeå. Utredningen behandlar ämnet dels utifrån tekniska aspekter, vad gäller drifterfarenheter och prestanda samt ekonomiska aspekter, vad gäller återbetalningstiden och driftkostnader. LÄS MER

 4. 4. Forecast Modelling of Future Events that Affect the Repayment Capacity of Mortgages

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Alexander Nordlund; Niklas Ålander; [2019]
  Nyckelord :Mortgage calculator; forecast modelling; loss of income; pension; foreign currency; depreciation; interest rate; left-to-live-on; surplus; deficit; Boendekalkyl; prognosmodellering; inkomstbortfall; pension; utländsk valuta; värdeminskning; ränta; kvar att leva på; överskott; underskott;

  Sammanfattning : The Swedish Financial Supervisory Authority introduced new guidelines and regulations on March 1, 2019. These regulations induced Swedish banks and other creditors to consider future events as a mean to improve their ability to determine the risk of debtors. A forecast generator was created as a tool to accomplish this. LÄS MER

 5. 5. Simulering och dimensionering av ett solcellssystem på en skola i Mellansverige : En fallstudie med fokus på kostnadsoptimal anläggningsstorlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Susanne Starrin; [2019]
  Nyckelord :PV system; sizing; simulation; Winsun; PV system; financial repayment time; Sweden; PV-system; dimensionering; simulering; Winsun; PVsyst; ekonomisk återbetalningstid; Sverige;

  Sammanfattning : Utbyggnationen av solceller ökar exponentiellt både i Sverige och internationellt. En anledning till detta är sjunkande priser, mer effektiv teknik, skattereduktioner och andra ekonomiska incitament samt ett ökande intresse från bland annat elbolag. LÄS MER