Sökning: "finans liu"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden finans liu.

 1. 1. Nyckeltal och dess betydelse för aktievolatilitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Olsson; Casper Ternerot; [2019]
  Nyckelord :Firm Specifik Risk; Financial Risk; Operational Risk; Volatility; Key Ratios; Stock Market; Nasdaq OMX Stockholm; Företagsspecifik risk; Finansiell risk; Operationell risk; Volatilitet; Nyckeltal; Aktiemarknaden; Nasdaq OMX Stockholm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Relationen mellan avkastning och risk har länge varit debatterad. Den klassiska modellen Capital Asset Pricing Model, CAPM, är en av standardmodellerna inom finans. CAPM har dock brister och kompenserar inte investerare för den företagsspecifika risken som tas. LÄS MER

 2. 2. Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Sebastian Roth; Madelene Söderström; [2018]
  Nyckelord :flash crash; high frequency trading; algorithmic trading; liquidity; market maker; flash-krascher; högfrekvenshandel; algoritmisk handel; likviditet; marknadsgarant;

  Sammanfattning : Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Put your head in the sand or lose a grand? : A natural experiment of the ostrich effect and the disposition effect

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Josefine Tapper; Cajsa Baars; [2018]
  Nyckelord :Behavioural economics; behaviour; ostrich effect; disposition effect; savings; natural experiment; Homo Ignorans; financial behaviour; finance; bank; beteendeekonomi; beteende; strutseffekten; dispositionseffekten; sparande; naturligt experiment; Homo Ignorans; finansiellt beteende; finans; bank;

  Sammanfattning : This thesis presents an attempt to find evidence of the ostrich effect and the disposition effect, as well as individual differences in self-assessed financial knowledge and its effect on these biases. The ostrich effect refers to the tendency to deliberately avoid information that might be negative, by "sticking your head in the sand". LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på värdeerbjudandet inom skogsbranschen utifrån ett kundperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Sanna Sörberg; Mathias Österlund; [2017]
  Nyckelord :business model; value proposition; digitalization; digitization; digital strategy; digital timber trading; forest industry; affärsmodell; värdeerbjudande; digitalisering; digital strategi; digital skogsaffär; skogsbranschen;

  Sammanfattning : This study examines how digitalization changes the value proposition and the business model within the forest industry from the perspective of the forest owners and how this changes the experienced customer value. Previous studies have focused on how digitalization creates value for the company, and this study contributes to research by giving insights in how the customers perceive a digitalization and is useful in the design of the value proposition and the business model. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors karriäravancemang i revisions- och finansbranschen : En studie om vilka faktorer som påverkar kvinnors karriärmöjligheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Ehn; Karin Rudengren; [2016]
  Nyckelord :career opportunities; women; audit industry; finance industry; gender; career; female career advancement; karriärmöjligheter; kvinnor; revision; finans; kön; karriär; kvinnors karriäravancemang;

  Sammanfattning : Background/problem: Historically, the audit and finance industry have been dominated by men but today the majority of the co-workers are women. Despite this progress, women in both industries are still underrepresented in top positions and are still facing problems in their career advancement. LÄS MER