Sökning: "finans styrning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden finans styrning.

 1. 1. IT styrning och modulär IT arkitektur En studie om hur utformningen av IT styrning En studie om hur utformningen av IT styrning

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tomas Vo; [2015-10-16]
  Nyckelord :IT styrning; IT arkitetur; modulär arkitektur; moduläritet; modulär systemteori; IT alignment; IT flexibilitet;

  Sammanfattning : As the development of digitalization keeps advancing rapidly, the dependency of organisations onIT and its utilization has given rise to a stronger focus on IT governance which is practiced byorganisations with an aim to make IT support the corporate goals. There is a strong ambition amongall organisations to have their business aligned with the IT, a phenomenon called IT alignment,something IT leaders and the management find challenging. LÄS MER

 2. 2. Företagsanalys av Stena Sfären

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Lindgren; Erik Stenberg; Sarah Villa; [2007-10-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivning: Stena Sfären med dess bolag har en anknytning till Göteborg och den sjöfartsnäring som var en blomstrande bransch under efterkrigstiden. Stena Sfären har haft en mycket god tillväxt de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Effektivitetsmätning inom Vägverket : En studie om hur effektivitet mäts och prioriteras

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Källgren; Ulf Eriksson; [2007]
  Nyckelord :inre effektivitet; yttre effektivitet; organisatorisk effektivitet; styrning; Vägverket;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar effektivitetsmätning inom Vägverket. Syftet är att analysera sammansättningen av effektivitetsmått och hur dessa prioriteras bland de mått som genererades tillföljd av Haraldprojektet samt inom hela det balanserade styrkortsperspektivet internt/finans. LÄS MER