Sökning: "finans"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade ordet finans.

 1. 1. Grön lönsamhet: en studie av sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet i amerikanska bolag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Petersson; Jonathan Praetorius; [2021-08-23]
  Nyckelord :Hållbarhet; lönsamhet; ESG; ROA; USA;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier mellan sambandet och lönsamhet sträcker sig långt tillbaka i tiden och har producerat resultat i olika riktningar. Den stora majoriteten av studier har emellertid funnit ett positivt samband vilket talar för att företag kan gynnas av att bli mer hållbara. LÄS MER

 2. 2. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

 3. 3. Differential Deep Learning for Pricing Exotic Financial Derivatives

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Alexander Aslaksen Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Exotic Derivatives; Differential Machine Learning;

  Sammanfattning : Calculating the value of a financial derivative is a central problem in quantitative finance. For many exotic derivatives there are no closed-form solutions for present values, instead, computationally expensive Monte Carlo methods are used for valuation. LÄS MER

 4. 4. Spelartransfers effekt på börsnoterade fotbollsklubbars aktiekurs

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Albert Fjellström; Christian Martincu; [2021]
  Nyckelord :Finans; börsnoterade fotbollsklubbar; eventstudie; regressionsmodel; marknad; fotboll.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Understanding the Implications of Sustainability Inclusion : A Case Study of the Role of the Financial Advisor and Sustainability

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Rebecca Larsson; Linnea Månsson; [2021]
  Nyckelord :Advisor role; EU action plan on sustainable; fiduciary duty; financial advisor; MiFID II; retail clients; sustainable finance; sustainable investing; sustainability preferences.; Rådgivarrollen; EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt; god rådgivningssed; finansiell rådgivare; MiFID II; privatkunder; hållbar ekonomi; hållbara investeringar; hållbarhets-preferenser;

  Sammanfattning : The role of the financial advisor is subject to fiduciary duty, which means that the advisor always should act in the best interest of the client and has traditionally referred to the financial aspects. Finance is now experiencing a revolution, where the concept of sustainable finance is on the agenda of many actors when the sustainability amendments to MiFID II entered into force, as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. LÄS MER