Sökning: "finans"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade ordet finans.

 1. 1. Grön lönsamhet: en studie av sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet i amerikanska bolag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Petersson; Jonathan Praetorius; [2021-08-23]
  Nyckelord :Hållbarhet; lönsamhet; ESG; ROA; USA;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier mellan sambandet och lönsamhet sträcker sig långt tillbaka i tiden och har producerat resultat i olika riktningar. Den stora majoriteten av studier har emellertid funnit ett positivt samband vilket talar för att företag kan gynnas av att bli mer hållbara. LÄS MER

 2. 2. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

 3. 3. Differential Deep Learning for Pricing Exotic Financial Derivatives

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Alexander Aslaksen Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Exotic Derivatives; Differential Machine Learning;

  Sammanfattning : Calculating the value of a financial derivative is a central problem in quantitative finance. For many exotic derivatives there are no closed-form solutions for present values, instead, computationally expensive Monte Carlo methods are used for valuation. LÄS MER

 4. 4. EU taxonomin ur intressenternas perspektiv : En holistisk redogörelse för hur EU:s taxonomiförordning kan mottagas med den svenska skogsnäringen som belysande exempel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Johansson; William Clark; [2021]
  Nyckelord :EU taxonomin; EU Kommissionen; ESG; SFDR; gröna investeringar; hållbarainvesteringar; intressenter; reglering; skogsnäring;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar svenska aktörers mottagande och perspektiv på den kommande EU taxonomin. Dessa perspektiv har framlagts för att åskådliggöra en outforskad bild av hur svenska aktörer förhåller sig till, och förväntas påverkas, utav taxonomin. LÄS MER

 5. 5. Spelartransfers effekt på börsnoterade fotbollsklubbars aktiekurs

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Albert Fjellström; Christian Martincu; [2021]
  Nyckelord :Finans; börsnoterade fotbollsklubbar; eventstudie; regressionsmodel; marknad; fotboll.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER