Sökning: "finansbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet finansbranschen.

 1. 1. Implementeringen av GDPR inom den svenska bank - och finansbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tove Manning; Emma Petersson; [2021-12-02]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsprocess; kommunikation; motstånd; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

 3. 3. “Vad trevligt att få träffa VD:n!”- Ja, men det är hon här bredvid mig.“ -En kvalitativ studie om kvinnors upplevda karriärhinder inom banksektorn”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Hornbek; Mikaela Lindmark; [2021]
  Nyckelord :Career barriers; banking sector; female bank managers; gender; gender structures; experiences; Karriärhinder; banksektorn; kvinnliga bankchefer; genus; könsstrukturer; upplevelser;

  Sammanfattning : Women's participation in the labor market has increased significantly since the 1970s, but thediscussion about their absence from several top positions has long been relevant. The financialsector performs second-worst from a gender equality perspective. LÄS MER

 4. 4. Opportunity Exploration and Evaluation: in the Trend of Open Banking

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Yuchen Hsiao; [2021]
  Nyckelord :Open banking; PSD2; Fintech; Challenger bank; Banking; Opportunity identification; Opportunity evaluation; Opportunity development; Embedded finance; Blue ocean strategy; Disruptive innovation; Open banking; PSD2; Fintech; Utmanarbank; Bankverksamhet; Identifiering av möjligheter; Utvärdering av möjligheter; Utveckling av möjligheter; inbäddad finansiering; Blue ocean-strategi; Disruptiv innovation;

  Sammanfattning : The concept of open banking is on the rise in the financial industry. Not only are banks taking an interest in this topic, but many financial technology start-ups are developing as well. One particular player can be considered challenger banks; they have gained a high degree of digital competence and agility to adapt to changes in the industry. LÄS MER

 5. 5. Behovet av en avskalad mäklartjänst : Behöver traditionella mäklare anpassa sin mäklartjänst?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Alexander Brito; [2021]
  Nyckelord :Real estate agent; digital real estate agent; traditional real estate agent; stripped-down brokerage service; for-sale-by-owner; traditional brokerage service; Fastighetsmäklare; digital mäklare; traditionell mäklare; avskalad mäklartjänst; sälja på egen hand; traditionell mäklartjänst;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hela 2000-talet har gått präglats av en intensiv digitalisering. Detta har påverkatmånga branscher. Fastighetsmäklarbranschen har haft en trög utveckling relativt till singrannbransch, finansbranschen. LÄS MER