Sökning: "finansiell bootstrapping."

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden finansiell bootstrapping..

 1. 1. Finansiell bootstrapping för svenska mikrobryggerier : En kvalitativ studie om metoder och dess betydelse

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Niklas Aspegren; Stephen Batchelor; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Småföretagens motiv till val av bootstrappingsmetoder i förhållande till företagens utvecklingsfaser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Roxana Sultanova; Simella Youhanna; [2018]
  Nyckelord :Financial Bootstrapping; Lifecycle; Small business ventures; Finansiell Bootstrapping; Utvecklingsfaser; Småföretag;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this thesis is to investigate various forms of bootstrapping methods amongst small business ventures and how they come about using the various forms. Furthermore, the thesis investigates the underlying motives as to why small business ventures adhere to certain forms of financial bootstrapping methods. LÄS MER

 3. 3. Finansiell Bootstrapping : En flermetodsforskning inom ämnet Bootstrapping och dess tillämpande bland medel-stora till stora bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Daniel Månsson; Madelen Ghayadh; [2018]
  Nyckelord :Financial Bootstrapping; Resource Management; Efficiency; Finance; Capital Structure; Acquiring Capital; Financial Theory; Traditional Financing; Non-Traditional Financing; Small Businesses; Medium Sized Businesses; Large Businesses; Revenue; Branch Sector; Bootstrapping; Resurser; Effektivitet; Finansiering; Kapitalstruktur; Kapitalanskaffning; Finansieringsteori; Traditionell Finansiering; Icke Traditionell Finansiering; Småbolag; Medelstora Bolag; Stora Bolag; Omsättning; Bransch.;

  Sammanfattning : The aim of this investigative thesis was to further study the use of financial bootstrapping in medium to large sized enterprises. The thesis furthermore aimed to investigate if there are any prerequisite bootstrapping methods used in correlation to annual turnover, industry as well as to conduct research to whether enterprises are aware of their current use of financial bootstrapping. LÄS MER

 4. 4. Finansiell Bootstrapping, mer än bara pengar : en kvalitativ studie om små IT-företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rodlin Elias; Sumana Sahib; [2017]
  Nyckelord :Små IT-företag; extern finansiering; bootstrapping; finansiellt gap; Pecking-order;

  Sammanfattning : Denna uppsats är av kvalitativt inslag där en undersökning på fem små IT-företag i Stockholmsområde gjorts. Undersökningens syfte var att studera hur tillämpning av finansiell bootstrapping kan vara en lösning av resursbehovet. LÄS MER

 5. 5. Småföretagarnas Bootstrapping : en kvantitativ studie om hur småföretagens bootstrappinganvändning förklaras utifrån företagens livscykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anton Karlsson; Pontus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Financial bootstrapping; Business lifecycle; Small business capital structure; Small business resource needs; Finansiell bootstrapping; Företagslivscykeln; Småföretagens kapitalstruktur; Småföretagens resursbehov;

  Sammanfattning : Arbetslösheten i Sverige uppgick under 2017 års första månad till 7,3 procent. En aktuell faktor för att minska arbetslösheten är entreprenörskap. Entreprenörskap är en viktig del i utvecklingen för att driva småföretag. Småföretagen svarar för en betydande del av Sveriges sysselsättning, men lider av låg överlevnadsgrad. LÄS MER