Sökning: "finansiell brottslighet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden finansiell brottslighet.

 1. 1. Att revidera eller inte revidera? -vad anser ägare av små aktiebolag om vikten av revision?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anneli Andersson; [2008-05-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag måste alla svenska aktiebolag oavsett storlek anlita enextern kvalificerad revisor som granskar årsredovisning och bokslut. När denna lagtogs i bruk 1983 var syftet att förebygga ekonomisk brottslighet i de små bolagen ochatt hjälpa ägarna att uppmärksamma ekonomiska problem inom företaget. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om riktlinjer och bedömningar vid granskning av hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Dromberg; Monica Rosander; [2008]
  Nyckelord :agency theory; sustainability accounting; structure versus judgment; audit och assurance.;

  Sammanfattning : Intresset för att redovisa hållbarhetsinformation har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Denna redovisning fick till att börja med följa med som en bilaga till den årliga finansiella redovisningen. LÄS MER

 3. 3. Kapitalflöden till skatteparadis : En modelskapande undersökning av finansiella offshorecentra och ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Alvin Wendelius; [2008]
  Nyckelord :Skatteparadis; Ekobrott; Kapitalflöden; Ekonomisk brottslighet; Offshore; OFC; Anseendeförlust; Skatteeffekt; Finansiell politik; Skattepolitik; Skatterådgivning;

  Sammanfattning : Finansiella offshorecentra, eller skatteparadis som de också kallas i dagligt tal, utvecklades som ett alternativ till mellankrigstidens hårt reglerade finansiella marknader. Skatteparadisen har ansetts utgöra räddningen för välbärgades rikedomar genom låga/avsaknad av skatter och en stark banksekretess, medan andra betraktar dem som platser där brottslingar och terrorister tillåts tvätta pengar och finansiera sin verksamhet genom förvaringsplats av kapital. LÄS MER

 4. 4. Bank’s Money Transfer Service in Sweden : Qualitative study of Swedbank, Nordea and Handelsbanken

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Quang Luong; Yulia Kristensson; [2008]
  Nyckelord :Money Transfer Service; Customer Relationship Management; Customer Relationship Communication; Diaspora; Service Management; Remittance; Utlands betalningar; Betala utomlands; Kundrelationer och Kundkommunikation; Diaspora; Kundservice hantering och Remissa;

  Sammanfattning : The flows of money from Diasporas or immigrants to their countries of origin (i.e. remit-tance) have become a more and more important source of income for their families and relatives in their home countries. ‘Remittances are the largest source of external financing in many poor countries. LÄS MER

 5. 5. Revisorns möjligheter och skyldigheter - vid ekonomisk brottslighet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Salén Örnryd; Carina Bratt; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ekobrottsmyndigheten uppger i en rapport från december 2005 att den ekonomiska brottsligheten har ökat de och kommer att öka framöver. De senaste årens redovisningsskandaler i Europa och USA har satt revisorn och finansiell revision i fokus. Förtroendet för revisorer har skadats och revisorns oberoende har därmed ifrågasatts. LÄS MER