Sökning: "finansiell kris"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden finansiell kris.

 1. 1. Lagen om företagsrekonstruktion - en ändamålsenlig lagstiftning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alex Skepastianos; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Company Reorganisation Act (1996:764) was widely debated when it entered into force in 1996. An increasing number of bankruptcies during the last few years and a pending European Directive aiming to harmonize the legislation within the member states, have made The Company Reorganisation Act highly relevant again. LÄS MER

 2. 2. Visualization of the need and distribution of aid in Africa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Dennis Englund; Erik Krantz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When humanitarian aid is distributed to developing countries, crisis-areas and humanitarian aid organizations it is often difficult to get a good overview of how much aid is needed compared to what is given. Organizations have a tendency to focus on either a targeted area or specific topic. LÄS MER

 3. 3. Små och medelstora företags prestation under och efter finanskrisen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Andreas Hörnlund; Joacim Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Financial crisis; financial key ratios; profitability; growth; SME; determinants.; Finansiell kris; nyckeltal; lönsamhet; tillväxt; SME; faktorer.;

  Sammanfattning : Den finansiella krisen med start hösten 2008 innefattade en markant minskning i BNP och exporten för Sverige och drabbade de svenska företagen negativt. I den svenska företagssfären utgörs företagen till 99,9% av små och medelstora företag (SME) och förutom den andel de utgör av alla företag i Sverige visar det sig att SME till stor del utgör en viktig katalysator vidåterhämtning från finansiella kriser. LÄS MER

 4. 4. Skulle en finansiell förändring påverka bolånetagare i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Eriksson; Louise Österberg; [2018]
  Nyckelord :Herd Behavior; Financial Literacy; Asymmetric information; Räntehöjning; Fall i bostadspriserna; Bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : Finansmarknaden har visat sig ha stor effekt på länders ekonomier. I den globaliserade värld vi idag lever i innebär det att en kris i ett land kan sprida sig till resten av världen. Detta var vad som hände under finanskrisen 2008–2009. Då uppstod en kris i USA med grund i ett flertal faktorer. LÄS MER

 5. 5. Den politiska kostnaden av en finansiell kris - hur en finansiell kris påverkar förtroendet för politiska institutioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Måns Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines how trust in national and European institutions, as surveyed in the Eurobarometer, has been affected by the 2008 global financial crisis. By using a recently published database on financial crises in Europe for the EU-countries between 1999 and 2017 a series of panel regressions gives strong support for the hypothesis that a financial crisis has a negative effect on institutional trust. LÄS MER