Sökning: "finansiell rådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden finansiell rådgivning.

 1. 1. Processen för inhämtande av finansiell information : En undersökning av generation Y:s agerande i ett nytt informationslandskap

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Eriksson; David Höglund; [2019]
  Nyckelord :Generation Y; financial information; information search; transaction costs; economic socialisation; financial literacy.; Generation Y; finansiell information; informationssökning; transaktionskostnader; ekonomisk socialisering; finansiell bildning.;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Generation Y are habitual technology and internet users who prefer to collect information fast and easy. The search-costs are considered to have decreased since information is more accessible now than before, but the valuation costs have instead increased when both disinformation and misinformation is present. LÄS MER

 2. 2. Införandet av MiFID II : En förändrad framtid för finansinstituten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Robin Hermansson; Simon Lindell; [2018]
  Nyckelord :MiFID II; bolagsstyrning; finansiell rådgivning; belöningssystem; opportunism;

  Sammanfattning : Financial advisors has a responsibility to cater customers needs, but are at the same time controlled through corporate governance to benefit their employer, which has caused troubles regarding opportunism. MiFID II intends to regulate opportunism through more documentation and regulations on commission. LÄS MER

 3. 3. Anpassas produktrekommendationer vid finansiell rådgivning efter konsumentens riskaversion?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Niklas Seipel; Tea Unnebäck; [2018]
  Nyckelord :Finansiell rådgivning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Framtidens finansiella rådgivare : Människor, robotar eller hybrider?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gvidas Černeckis; Edvin Rogefors; [2018]
  Nyckelord :Robo-advisory; financial advisory; digitalisation; savings.; Robotrådgivning; finansiell rådgivning; digitalisering; sparande.;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Robotrådgivning kan något förenklat definieras som en digital plattform som förser kunder med en automatiserad finansiell rådgivning. Många nya aktörer har börjat tillhandahålla robotrådgivningstjänster och robotrådgivning anses ha potential att förbättra marknaden för finansiell rådgivning. LÄS MER

 5. 5. The Value of Financial Advisory Services

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :VIKTOR CARLSON; [2018]
  Nyckelord :Financial Advisory Service; Utility Theory; Asset Allocation; Asset Location; Risk Aversion.; Finansiell rådgivning; nyttofunktion; tillgångsallokering; skattemiljö; riskaversion;

  Sammanfattning : Financial advisory services currently face many challenges such as adapting to regulations, competing against robot advisors and offering qualitative advice. We use a utility function based on the clients' risk preferences and investigated the value added by advisory services. LÄS MER