Sökning: "finansiell sekretess"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden finansiell sekretess.

 1. 1. Rysslands implementering av IFRS : en jämförande studie mellan RussianAccounting Standards och internationella redovisningsregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Cedercrantz; Fanny Harrysson; [2018]
  Nyckelord :IFRS; RAS; K3; RFR 2; The Russian Federation; annual reports; consolidated financial statements; financial reports; cultural dimensions; revenues; goodwill; culture.; IFRS; RAS; K3; RFR 2; Ryssland; årsredovisningar; koncernredovisningar; finansiella rapporter; kulturella dimensioner; intäkter; goodwill; kultur.;

  Sammanfattning : År 2005 infördes regeln om att samtliga noterade bolag inom Europeiska Unionen (EU) skulle uppföra sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS)med start räkenskapsåret 2005. Målet med IFRS är att världsekonomin ska bli mertransparent, ansvarsfull, jämförbar och effektiv. LÄS MER

 2. 2. Foreign Account Tax Compliance Act : - om USA:s extraterritoriella rättstillämpning och lagens förenlighet med svensk banksekretess

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAffärsrätt

  Författare :Helena Karlsson; [2013]
  Nyckelord :FATCA; extraterritoriell rätt; banksekretess; finansiell sekretess; folkrätt; internationell beskattning;

  Sammanfattning : I denna framställning redogörs för den nya amerikanska skattelagstiftningen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Lagen syftar till att motverka skatteflykt och underlätta för den amerikanska skattemyndigheten IRS att beskatta utländska finansiella tillgångar. LÄS MER