Sökning: "finansiell stabilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden finansiell stabilitet.

 1. 1. Numeriska simuleringar av stokastiska differentialekvationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Adam Ivehag; Tom Doran; Joakim Quach; Ludvig Jakobsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta projekt presenteras grundläggande teori inom studien av stokastiska differential ekvationer(SDE:er) samt ett urval av viktiga metoder för numerisk approximation av lösningar.Detta görs på ett praktiskt vis genom kapitel som ett efter ett presenterar grundläggande begreppsamt underbygger dessa med numeriska exempel. LÄS MER

 2. 2. Blockchain : An Application on the Commercial Real Estate Leasing Market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Yacob Daniel; [2021]
  Nyckelord :Blockchain; Commercial Real Estate; Leasing; Digital Transformation; Transparency; Flexibility; Digital Identities; Smart Contracts; Tokenization; Blockchain; Kommersiella Fastigheter; Leasing; Digital Transformation; Transparens; Flexibilitet; Digitala Identiteter; Smarta Kontrakt; Tokenisering;

  Sammanfattning : The real estate industry is one of the global sectors that have a strong relation to economic growth, where the commercial real estate (CRE) market has a significant impact in financial stability. Commercial real estate has several unique features that characterize the asset. LÄS MER

 3. 3. Kreditfonder för fastighetsfinansiering : Svenska fastighetsbolags uppfattning och användning av kreditfonder

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :August Vilhelmson; Fredrik Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :real estate; debt funds; private debt; finansiering; fastighet; alternativ finansiering;

  Sammanfattning : Efter det senaste decenniets våg av ökade regulatoriska krav på banker har kreditfonder vuxit fram som ett alternativ till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för fastighetsbolag. Fenomenet är förhållandevis nytt i Sverige, med bara en kreditfond som har ett uttalat fokus på seniora säkerställda fastighetskrediter. LÄS MER

 4. 4. Vilken roll spelar centralbankers formella målformulering om den finansiella stabiliteten i praktiken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Rami Soliman; [2021]
  Nyckelord :Taylorregeln; finansiell stabilitet; penningpolitik; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study aims to analyse whether central bank’s explicit objective regarding financial stability has affected the practise of monetary policy and how this practise differs from economic theory. Through analysing the Bank of England and the Swedish Riksbank two central banks with different institutional setup and objectives regarding monetary policy and financial stability we see how the practice differ. LÄS MER

 5. 5. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER