Sökning: "finansiell"

Visar resultat 1 - 5 av 1945 uppsatser innehållade ordet finansiell.

 1. 1. En undersökning av hur lagerstyrning kan hanterasvid ojämn efterfrågan - En fallstudie hos företaget Pelly System

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Ekdal; Stina Wahlström; [2019-06-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på tillverkande företag att utföra förbättringar samt att bli mereffektiva för att kunna mäta sig mot konkurrenter. Det högre kraven leder även till högre kravpå en effektiv lagerstyrning. Därmed väcktes intresset att studera hur lagerstyrning vid ojämnefterfrågan hanteras. LÄS MER

 2. 2. The Uncertainty Influence on Earnings Announcement Returns

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Gustav Kölby; Johan Widén; [2019]
  Nyckelord :Market Uncertainty; VIX; Unexpected Earnings; Contrast Effects; Earnings Announcements;

  Sammanfattning : We present evidence that market uncertainty influences the magnitude of the stock return response to earnings announcements. In this paper, we find that investors react more strongly to good news when released in a market of high uncertainty, compared with the same news in a market of low uncertainty. LÄS MER

 3. 3. The Rise and Fall of the Pre-FOMC Announcement Drift

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Carl Kugelberg; Hannes Hjärne; [2019]
  Nyckelord :Pre-FOMC announcement drift; ; excess return; monetary policy; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis builds upon the influential paper "The Pre-FOMC Announcement Drift" by Lucca and Moench that was published in the Journal of Finance in 2015. The authors found that the periods leading up to FOMC announcements were accompanied by large excess returns. LÄS MER

 4. 4. Den nya tidens modehandel : En kvantitativ studie av varumärkeslojalitet inom modebranschen på internet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Åslin; Martin Lindquist; [2019]
  Nyckelord :Egna varumärkeshemsidor; andra varumärkeshemsidor; varumärkeslojalitet; äkta varumärkeslojalitet; vanebaserad varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Den pågående digitaliseringen skapar förutsättningar för ett ändrat konsumtionsbeteende bland dagens konsumenter. Modebranschen är en bransch som tvingats anpassa sig till följd av förändringen och har därmed lämnat traditioner med fysiska butiker samtidigt som en ny typ av hemsidor som säljer kläder, andra varumärkeshemsidor, har tagit stora marknadsandelar. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet i bolagsstyrelser : En kvantitativ studie av jämställda bolagsstyrelsers koppling till finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olle Wasserman; Olle Andersson Hylén; Mihret Brdar; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; Board of Directors; Tobin’s q; ROA; ROE; Multiple Regression; Critical Mass Theory; Resource Dependence Theory; Jämställdhet; bolagsstyrelse; Tobin’s q; ROA; ROE; Multipel regression; Critical Mass Theory; Resource Dependence Theory;

  Sammanfattning : Background: The debate on gender equality is a topical subject in Sweden as well as the rest of the world. A gender quota law was proposed for Swedish listed companies but was outvoted. LÄS MER