Sökning: "finansiella instrument"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden finansiella instrument.

 1. 1. Kreditförlustreserveringar enligt IAS 39 och IFRS 9 : Förekomsten av kapital- och resultathantering hos svenska banker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; Anna Söderström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2018 implementerades en ny standard av IASB – IFRS 9 Finansiella instrument instrument – som ersatte den tidigare gällande IAS 39 Finansiella instrument, redovisning och värdering. I synnerhet för banker medförde övergången till den nya standarden förändringar i redovisningen av avsättningar för kreditförluster. LÄS MER

 2. 2. Kapitalförsäkring - Är skattelagstiftningen rätt i tiden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Björnberg; [2021]
  Nyckelord :Kapitalförsäkring; skatterätt; depåförsäkring; fondförsäkring; försäkringsrisk; investeringssparkonto; försäkringsinslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Endowment insurance is today a standard taxed form of savings. Assets held on an endowment insurance issued by a Swedish life insurance company are owned by and taxed by the insurance company. LÄS MER

 3. 3. Ränteswappar i svenska fastighetsbolag : en kvalitativ studie som diskuterar hur användandet av ränteswappar ser ut idag bland svenska fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dino Hasic; Ajdin Pasic; [2021]
  Nyckelord :Financial instruments; real estate companies; interest rate derivatives; interest rate swaps; interest rate risk management; financing of real estate; Finansiella instrument; fastighetsbolag; räntederivat; ränteswap; ränteriskhantering; fastighetsfinansiering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar vilka faktorer som påverkar svenska fastighetsbolags syn på ränteswappar och huruvida coronapandemin, IFRS regelverket, den nya referensräntan Swestr eller bolagens rating har någon betydelse i detta. Studien undersöker vidare hur stor efterfrågan på räntederivat tidigare har varit, samt hur framtidsutsikterna ser ut gällande användandet av ränteswappar. LÄS MER

 4. 4. Insiderinformation och nyhetskanalers rapportering om emittenter – En utredning av definitionen och hanteringen av insiderinformation i MAR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melina Trydegård; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; EU-rätt; aktiemarknadsrätt; insiderinformation; MAR; marknadsmissbruksförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The EU Market Abuse Regulation, MAR, entered into force in July 2016 and is a central framework in the field of stock-market law. The regulation provides a uniform definition of the concept of inside information that has a significant role in both the application and understanding of several provisions in the regulation. LÄS MER

 5. 5. Intressekonflikter i kreditvärderingsinstitut : En lösning på emittentbetalningsmodellens intressekonflikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Benjamin Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kreditvärderingsinstituten är privata företag vars affärsmodell går ut på att samla och analysera finansiell information om företag, stater och låneinstrument. Institutens huvudverksamhet går ut på att presentera kreditbetyg till betalande kunders finansiella instrument. LÄS MER