Sökning: "finansiella transaktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden finansiella transaktioner.

 1. 1. Online intra-day portfolio optimization using regime based models

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Sara Hafström Fremlin; [2019]
  Nyckelord :Multi-period portfolio selection; Model predictive control; Hidden Markov model; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis model predictive control (MPC) is used to dynamically optimize a portfolio where the data is sampled every 5 minutes. Previous research has shown how MPC optimization applied to daily sampled financial data can generate a portfolio that exceeds the value of standard portfolio strategies such as Strategic asset allocation. LÄS MER

 2. 2. Värdering av nordiska industribolag - en studie inom regressionsanalys

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Victor Dahlkvist; Wilhelm Wendt; [2019]
  Nyckelord :Multiple linear regression; applied mathematics; valuation; finance; Multipel linjär regression; tillämpad matematik; företagsvärdering; finansiering; industriell ekonomi;

  Sammanfattning : I en företagstransaktion anlitas vanligen en investmentbank för att bistå med värdering av bolaget samt agera rådgivare. Investmentbanker agerar som en slag företagsmäklare som är antingen på köp- eller säljsidan av transaktionen. LÄS MER

 3. 3. Lär känna din kund med blockchain: Möjligheter och utmaningar med blockchainbaserade KYC-system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Isak Larsson; Filip Fjellstedt; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; KYC; DLT; Innovation; Emerging Technology; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det ställs höga krav på finansiella instituts kundkännedomsprocesser för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Många av dessa processer kräver mycket manuellt arbete hos både organisation och för kund, som måste upprepa processen hos varje bank de önskar att bli kund. LÄS MER

 4. 4. Text feature mining using pre-trained word embeddings

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Henrik Sjökvist; [2018]
  Nyckelord :Word embeddings; Feature engineering; Unsupervised learning; Deep learning; fast Text; Operational risk; Ordvektorer; Attributgenerering; Oövervakat lärande; Djupinlärning; fastText; Operativ risk;

  Sammanfattning : This thesis explores a machine learning task where the data contains not only numerical features but also free-text features. In order to employ a supervised classifier and make predictions, the free-text features must be converted into numerical features.  In this thesis, an algorithm is developed to perform that conversion. LÄS MER

 5. 5. Blockkedjeteknologin på finansiella marknader : Kan blockkedjeteknologin effektivisera handeln med finansiella instrument?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Gvidas Cerneckis; [2018]
  Nyckelord :Blockkedja; Blockchain; Blockkedjeteknologin; Distributed Ledger Technology; DLT; Juridik; Finansiell infrastruktur; Innovation; Finansiella marknader; Handel med finansiella instrument; Clearing; Kontoföring; Avveckling; Institutioner.;

  Sammanfattning : Handeln med finansiella instrument har effektiviserats avsevärt under de senaste decennierna tack vare den tekniska utvecklingen och internationaliseringen. Pappersbaserade värdepapper har ersatts av digitala finansiella instrument och investerare kan numera på ett enkelt sätt skapa värdepappersportföljer innehållande komplexa värdepapper från hela världen. LÄS MER