Sökning: "finansiera investeringar"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden finansiera investeringar.

 1. 1. It’s not easy being green : The challenges of the EU Taxonomy and an alignment with green bonds for the real estate sector in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Armin Manouchehr; Sebastian Mount; [2022]
  Nyckelord :Green Bonds; EU Taxonomy; Sustainable Investments; Real Estate Sector; Gröna obligationer; EU-taxonomin; Hållbara investeringar; Fastighetssektorn;

  Sammanfattning : Green bonds have been an essential financial instrument to fund sustainable projects. While green bonds fulfil a market need, they have also received critiques such as greenwashing and weak requirements. LÄS MER

 2. 2. A Green New World : How the Real Estate Sector is Working with Sustainable Financing in Regard to the EU Taxonomy

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sanna Backenroth; Casper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :EU Taxonomy; sustainability; sustainable finance; real estate finance; EU-taxonomi; hållbarhet; grön finansiering; fastighetsfinansiering;

  Sammanfattning : The EU Taxonomy is a new regulation produced to set a European standard for sustainable investments and to allocate capital for a sustainable transition. The Taxonomy aims to regulate several sectors, one of which is the real estate sector. LÄS MER

 3. 3. Användning av gröna obligationer som finansieringsform för klimatanpassning : Utifrån ett kommun- och investerarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Amanda Larsson; Hanna Sjölin; [2021]
  Nyckelord :green bonds; sustainable investments; climate adaptation; funding tools; Swedish municipalities; gröna obligationer; hållbara investeringar; klimatanpassning; finansieringsverktyg; svenska kommuner;

  Sammanfattning : Gröna obligationer har fått växande uppmärksamhet på marknaden för hållbara investeringar under de senaste decennierna. Finansieringsformen blir alltmer utbredd världen över och användningen förväntas öka ytterligare. LÄS MER

 4. 4. The Challenges of Maximizing Social Impact as an Investor

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Beril Kocadereli; Olivier Manzi; [2021]
  Nyckelord :impact investing; impact investor; impact investment; social impact; social impact measurement; social enterprise financing; impact-investering; påverkansinvesterare; påverkansinvestering; social påverkan; mätning av sociala effekter; finansiering av socialt företag;

  Sammanfattning : [Context] Social impact refers to the positive and negative consequences of any organization on the environment and society. One actor in the social impact landscape is the impact investor who expects financial return for their investments as well as positive social impact. LÄS MER

 5. 5. Transition through Transparency : Assessing ESG Reporting and the EU Taxonomy for Sustainable Finance

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Caroline Mayer; Emelie Bergström; [2021]
  Nyckelord :ESG; Sustainability; EU taxonomy; Non-financial reporting; EU Green Deal; Sustainable investments; CSR disclosure; Sustainable Finance; ESG; Hållbarhet; EU taxonomi; Icke-finansiell redovisning; EU Green Deal; Hållbara investeringar; CSR; Hållbar Finans;

  Sammanfattning : Insufficient ESG information has been identified as a barrier in the transition towards a climate-neutral economy. This topic recently gained new interest, with the EU Commission implementing an action plan to finance sustainable growth. LÄS MER