Sökning: "finansieringspolicy"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet finansieringspolicy.

  1. 1. Finansiell riskredovisning

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

    Författare :Charlotta Abrahamsson; Tuve Mattsson; [2001]
    Nyckelord :Finansiell risker; Aktiebolag; Riskredovisning;

    Sammanfattning : Forskningsproblem: De två forskningsfrågor vi utgått från i denna studie är: ? Hur ser företagens riskredovisning ut på deras hemsidor idag? ? Hur ser företagens avvägningar ut vid redovisning av risker och riskpolicyer? Vi tittar även närmare på om det kan vara lämpligt att dela in företagen i olika grupper till exempel efter bransch och lönsamhet. Syfte: Vårt syfte är att kartlägga företagens riskredovisning till aktiemarknaden på deras hemsidor och att undersöka de avvägningar som företagen har gjort vid beslutet att redovisa/inte redovisa dessa risker och policyer. LÄS MER