Sökning: "finanskrisen 2008"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden finanskrisen 2008.

 1. 1. Diskonteringsränta på pensionsförpliktelser - Användningen av IAS 19 i lågränteläge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Jassim; Caroline Olsson; [2021-08-23]
  Nyckelord :Lågränteläge; Pension; IAS 19; Diskonteringsränta; Pensionsförpliktelser;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hanteringen av pensionsförpliktelser enligt IAS 19 har länge varitomdebatterad, speciellt valet av diskonteringsränta. Diskonteringsräntan som får användasska härstamma från statsobligationer eller företagsobligationer enligt standarden. LÄS MER

 2. 2. Hur har en kris som coronapandemin påverkat Sjunde AP-fondens riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Falkenström; Sebastian Kihlman; [2021-02-24]
  Nyckelord :Sjunde AP-fonden; riskhantering; coronapandemin; finanskrisen 2008; diversifiering; marknadsrisk;

  Sammanfattning : Coronapandemin är idag högaktuell och innebär stora konsekvenser för bland annat världsekonomin.Något som blir extra viktigt under en sådan kris men även under andra finansiella kriser ärriskhantering. Fondbolag arbetar dagligen med risk och påverkas därför mycket av en kris sommedför negativa konsekvenser för världsekonomin. LÄS MER

 3. 3. Värde- eller tillväxtsäsong? : En kvantitativ undersökning av kalenderanomalier på de nordiska aktiemarknaderna.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Svensson; Jacob Sandlund; [2021]
  Nyckelord :Calendar anomalies; Nordic countries; Value stocks; Growth stocks; Efficient market hypothesis; P BV; Kalenderanomalier; Norden; Värdeaktier; Tillväxtaktier; Effektiva marknadshypotesen; P BV; Beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan finanskrisen 2008 har den globala ekonomin präglats av sjunkande räntor och stigande börser. Detta har lett till att intresset för den nordiska aktiemarknaden har nått rekordhöga nivåer. LÄS MER

 4. 4. Värdepapperisering i ljuset av den senaste finanskrisen : en komparativ analys av den EU-rättsliga regleringen i förhållande till amerikansk rätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Petronella Jouchims Håkansson; [2021]
  Nyckelord :securitisation; Special Purpose Vehicle; Capital requirements; Dodd Frank Act; värdepapperisering; kapitaltäckning; värdepapperiseringsförordningen; BRRD; Basel; SPV; kapitalbuffert;

  Sammanfattning : Den europeiska marknaden för värdepapperisering punkterades av den senaste finanskrisen och har fortfarande inte återhämtat sig trots att ett decennium har passerat. För att få igång marknaden igen har EU tagit fram den nya värdepapperiseringsförordningen som gäller sedan årsskiftet 2019/2020. LÄS MER

 5. 5. Riskhantering under Covid-19 pandemin : En fallstudie om Enterprise Risk Management på Scania i Oskarshamn

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nellie Lilja; Frida Hesselbom; [2021]
  Nyckelord :Enterprise Risk Management; Risk; COSO; Risk Culture; Risk Governance; Risk Structure; Enterprise Risk Management; Risk; COSO; Riskstyrning; Riskkultur; Riskstruktur.;

  Sammanfattning : Magisteruppsats (4FE18E), Civilekonomprogrammet - Inriktning Controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniveristetet i Växjö, Vårterminen 2021.  Titel: Riskhantering under Covid-19 pandemin - En fallstudie om Enterprise Risk Management på Scania i Oskarshamn Bakgrund: Riskhantering blev ett mycket aktuellt ämne efter finanskrisen 2008 till följd av identifierade svagheter i organisationers riskhanteringssystem. LÄS MER